A. Duda: Polska potrzebuje nowej konstytucji

Wczoraj obchodziliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obecnie obowiązuje ta z 1997 roku. Jak przekonuje Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Polski, Polska potrzebuje obecnie nowej ustawy zasadniczej.

Andrzej Duda podkreślał, że nowa konstytucja powinna akcentować suwerenność, gwarantować prawa obywatelskie i wzmacniać elementy demokratyczne, w tym proces wyborczy.

Andrzej Duda zaproponował zmianę konstytucji z 1997 roku, którą – jak mówił – tworzyło pokolenie wychowane w czasach, kiedy Polska nie była państwem suwerennym i znajdowała się „w radzieckiej strefie wpływów”.

Kandydat PiS-u na prezydenta zwrócił uwagę, że wówczas nie byliśmy członkiem ani UE, ani NATO. A konstytucja powinna opierać się na tradycji czynienia wszystkiego ku temu, aby państwo stawało się silne.

– Aby uwzględniało prawa jednostki. Aby każdy człowiek czuł się w państwie doceniany. Aby w państwie także poprzez konstytucję władza umiała budować wspólnotę obywateli w poczuciu poszukiwania dobra państwowego, w poczuciu poszukiwania jak najlepszego dobra wspólnego – powiedział Andrzej Duda.

W konstytucji należy bardziej gwarantować i akcentować naszą suwerenność – mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda dodał, że konstytucja powinna silniej akcentować gwarancję podstawowych praw obywatelskich, m.in. prawa do ochrony socjalnej oraz do zabezpieczenia emerytalnego, musi także gwarantować ochronę lasów państwowych, z zakazem ich prywatyzacji. Kandydat nawiązał także do konieczności wprowadzenia Polonii do Senatu.


TV Trwam News

drukuj