15,5 mln euro do rozdysponowania w konkursie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Konkurs w ramach programu Interreg Polska–Słowacja ogłosili polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz słowackie Ministerstwo Rolnictwa. Środki, które są do rozdysponowania wynoszą 15,5 mln euro.

Chodzi o projekty przedsięwzięć zorientowanych na rozwój transportu multimodalnego oraz edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Minimalny poziom dofinansowania wynosi 200 tys. euro, a górna granica nie może przekroczyć 1 mln euro w przypadku projektów edukacyjnych oraz 3 mln euro w przypadku projektów transportowych.

Efektem konkursu – jak zapowiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak – ma być stworzenie ponad 1 tys. km nowych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, a także modernizacja 100 km dróg.

– Transport multimodalny chcemy wesprzeć ze względu na słabo rozwiniętą siatkę połączeń transportu pasażerskiego na pograniczu, co w konsekwencji odczują zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Chcielibyśmy, aby pojawiła się bardziej zintegrowana i skoordynowana sieć komunikacyjna – wspólne systemy obsługi pasażerów czy też wspólne bilety. Natomiast w obszarze edukacji czekamy na projekty, które stworzą dla mieszkańców pogranicza ofertę szkoleń, kursów, staży czy warsztatów zawodowych powiązanych z możliwością rozwoju kariery zawodowej, takich, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie pracodawców z pogranicza – oznajmił Adam Hamryszczak.

O środki mogą starać się m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje oświatowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wnioski można składać do 30 kwietnia bieżącego roku.

RIRM

drukuj