fot. PAP/Przemysław Piątkowski

Minister rodziny: Centra usług społecznych to program szyty na miarę lokalnych środowisk

Centra usług społecznych to program szyty na miarę lokalnych środowisk. Pomysły na jego realizację zależą od kreatywności jednostek samorządów, które będą je tworzyły – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg wyjaśniła, że centra usług społecznych (CUS) mają być jednostkami stworzonymi „albo na bazie ośrodków pomocy społecznej, albo stworzone zostaną nowe ośrodki, które będą kompleksowo organizowały wsparcie dla rodzin, osób niepełnosprawnych i lokalnych społeczności”.

Jak jednak podkreśliła, centra te to „coś więcej niż pomoc społeczna”.

„Ośrodki pomocy społecznej mogą stanowić część CUS-ów, ale chodzi nam zdecydowanie o rozszerzenie działań tak, żeby były kompleksowe” – powiedziała.

To – zdaniem minister – „program szyty na miarę lokalnych środowisk – pomysły na realizację programu w jednostkach samorządowych zależą od kreatywności tych jednostek”.

Minister przekonywała również, że „to mogą być zajęcia dla dzieci lub dla osób z niepełnosprawnościami, mogą to być też spotkania prowadzone przez organizacje pozarządowe”.

Dodała, że potrzebne są miejsca, w których można organizować przedsięwzięcia dla lokalnych społeczności. Takimi miejscami – podkreśliła Maląg – mają być właśnie CUS-y.

Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 100 mln zł.

Pieniądze zostaną podzielone na cztery typy projektów, zależnie od wielkości gminy i przewidzianego w ustawie rodzaju centrum usług społecznych. Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje i gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Zależnie od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Do wniosku należy dołączyć trzy załączniki – wstępne koncepcje: przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych; wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS-u jako nowej jednostki organizacyjnej; organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl).

Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną do 28 lutego 2020 r. (do godz. 12.00).

Według ustawy usługi społeczne oznaczają m.in. działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu i kultury.

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć według dwóch trybów. Pierwszy zakłada przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, wówczas centrum będzie funkcjonowało w jednej gminie, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej.

Drugi tryb zakłada utworzenie centrum na podstawie porozumienia władz gminnych dla dwóch lub większej liczby gmin. Wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

PAP

drukuj