fot. twitter.com/j_kopcinska

CIR: Rząd przyjął projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma się koncentrować na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej – podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

„Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Warszawie jest konsekwencją realizacji projektu >>Polska Platforma Przemysłu 4.0<< zawartego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – czytamy w komunikacie CIR.

Projekt, autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zakłada, że nowo powołany podmiot ma się koncentrować na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej. Jak przypomniano, poprzedzały ją trzy rewolucje: 1.0 przemysłowa (wynalezienie maszyny parowej pod koniec XVIII wieku); 2.0 zastosowanie elektryczności pod koniec XIX; 3.0 automatyzacja przemysłu w okresie PRL-u (industrializacja nastawiona na przemysł ciężki).

Czwarta rewolucja przemysłowa (4.0) zakłada wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych do przekształcenia zakładów wytwórczych w inteligentne fabryki (smart factories), co umożliwi skokowy wzrost ich produktywności.

„Dotyczy ona nie tylko inwestycji, ale także kultury zarządzania, która powinna stać się bardziej elastyczna w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości” – podkreślono.

Czwarta rewolucja przemysłowa na poziomie kierowania firmą oznacza „decentralizację zarządzania i kontroli przez tworzenie sieci autonomicznych, inteligentnych jednostek procesowych, które będą wymieniać między sobą informacje w celu optymalizacji procesu produkcyjnego” – czytamy. Dodano, że zmieni się także relacja człowiek – maszyna (człowiek – robot) dzięki rozwojowi inteligentnych interfejsów.

„Pracownik coraz częściej będzie zarządzał współpracującymi z nim robotami, a rozwój jego kompetencji zawodowych (wymuszany przez nowe sposoby pracy i nowe stanowiska pracy) będzie zintegrowany z procesami produkcyjnymi” – oceniono.

Dodano, że robotyka i automatyzacja będzie podstawą tworzenia innowacyjnych produktów.

W efekcie, dzięki usieciowieniu i sprawnej wymianie danych przedsiębiorstwa będą produkować bardziej ekonomicznie i szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów – podkreślono.

PAP/RIRM

drukuj