fot. flickr.com

Rząd zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o repatriacji

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in.. projektem nowelizacji ustawy o repatriacji. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało projekt w tej sprawie jeszcze w czasie kampanii wyborczej do parlamentu.

Przepisy mają ułatwić i przyspieszyć powrót repatriantów do Polski powiedział rzecznik rządu Rafała Bochenek. W myśl ustawy – jak poinformował –  ma być utworzona funkcja pełnomocnika rządu do spraw repatriacji.

Funkcję tę będzie pełnił sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który będzie koordynatorem działań mających na celu nieść pomoc repatriantom. Będzie koordynował współpracę rządu i samorządu w tym zakresie, będzie również wydawał decyzje, chociażby w sprawach przyznawania miejsc w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów, będzie również przyznawał jednorazową pomoc na zagospodarowanie repatriantom, jak i również pomoc, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, będzie to pomoc finansowa – zaznaczał Rafał Bochenek.

Ustawa tworzy także podstawy prawne do uruchamiania ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów. Prawo do tego będą miały m.in. organizacje społeczne i stowarzyszenia.

W ramach tych przepisów ma być utworzony również organ opiniodawczo – doradczy pełnomocnika do spraw repatriacji. W skład rady wejdzie pięć osób; będą one powoływane na pięcioletnią kadencje.

RIRM

drukuj