W Warszawie odbędzie się dziś spotkanie szefów parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

Głównymi tematami rozmów będą przyszłość Unii Europejskiej oraz rozwój wyszehradzkiej współpracy parlamentarnej. Gospodarzami spotkania będą marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Ze strony węgierskiej w parlamentarnym szczycie wyszehradzkim udział weźmie przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover, Słowację będzie reprezentować szef Rady Narodowej Andrej Danko, natomiast dwuizbowy parlament Czech – stojący na czele Izby Poselskiej Jan Hamacek oraz przewodniczący Senatu Milan Stech.

Kuchciński napisał na Twitterze, że główne tematy szczytu, to intensyfikacja współpracy gospodarczej oraz poszerzanie współpracy parlamentarnej w regionie.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że planowane tematy dyskusji to przyszłość Unii Europejskiej oraz rozwój wyszehradzkiej współpracy parlamentarnej.

Obecne przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. Priorytety polskiej prezydencji obejmują takie tematy, jak: silny głos V4 w Unii Europejskiej – koordynacja agendy europejskiej i współpraca w zakresie kluczowych wyzwań, wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa oraz rozwijanie współpracy regionalnej. Wśród priorytetów jest też wzmacnianie spójności oraz rozwijanie współpracy V4 przy ulepszaniu połączeń transportowych.

W ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w V4 odbyło się już we wrześniu 2016 r. w Krynicy, w czasie konferencji „Europa Karpat”, spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, poświęcone m.in. wyzwaniom stojącym przed współpracą parlamentarną w formule V4. Szefowie parlamentów wyszehradzkich wzięli również udział w roboczym spotkaniu w Przemyślu w grudniu 2016 r., które było okazją do dyskusji m.in. o przyszłym kształcie UE oraz problemach, z jakimi zmaga się Unia.

W lutym w Sejmie obradowali przewodniczący komisji spraw zagranicznych V4, którzy mówili m.in. o szczególnej roli Grupy Wyszehradzkiej dla odnowy UE.

Szczyt parlamentarny odbywa się niedługo po spotkaniu premierów V4 i – według Kancelarii Sejmu – jest istotnym wzmocnieniem współpracy rządowej na linii Warszawa–Praga–Budapeszt–Bratysława. Premierzy państw V4 przyjęli wspólne stanowisko o przyszłości Europy, w którym jest mowa m.in. o konieczności reform UE i zachowaniu jedności Unii. Premierzy V4 mówili też o jakości żywności dystrybuowanej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej; wezwali KE do działań w tej sprawie.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich.

PAP/RIRM

drukuj