MSZ nie zgadza się na udzielenie azylu Norweżce Silje Garmo

MSZ nie wyraziło zgody na udzielenie azylu Norweżce Silje Garmo oraz jej córce – poinformował w piątek resort. Dodał, że decyzja ta nie zamyka kobiecie drogi do ubiegania się o status uchodźcy; Garmo może też wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Silje Garmo obawiała się, że norweskie instytucje odbiorą jej dziecko i w 2017 roku poprosiła o azyl w Polsce.

„Rozpatrując wniosek szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po wnikliwej analizie przedstawionej w postępowaniu dokumentacji, w tym zapoznaniu się z dodatkowymi argumentami pełnomocnika Silje Garmo oraz jej małoletniej córki Eire Garmo, minister spraw zagranicznych postanowił odmówić zgody na udzielenie wyżej wymienionym obywatelom Norwegii azylu w RP” – napisał w piątek resort na swoim koncie na Twitterze.

Jak podało MSZ, na decyzję miała wpływ „zmieniona sytuacja prawna wnioskodawczyni”.

„Uzyskane informacje wskazują, że jej sprawa została w Norwegii zamknięta, odstąpiono też wobec niej od wszystkich zarzutów” – zaznaczył resort.

MSZ przypomniało, że azyl „polega na udzieleniu schronienia cudzoziemcowi ściganemu w kraju ojczystym lub państwie trzecim za popełnienie przestępstwa politycznego, a także za przekonania religijne, działalność naukową lub przekonania”, a udzielenie azylu chroni osoby przed wydawaniem ich władzom innych państw.

„Decyzje organów norweskich wyraźnie wskazują brak przesłanek do wystąpienia przez Norwegię z wnioskiem o wydanie Silje Garmo” – podkreśliło ministerstwo.

Zwróciło też uwagę, że „wnioskodawczyni i jej córka, jako obywatelka Norwegii – państwa stosującego w pełni dorobek Schengen – mają prawo przebywać w Polsce na zasadach określonych dla obywateli UE”, a wobec wnioskodawczyni i jej córki nie jest prowadzone żadne postępowanie, które mogłoby skutkować koniecznością opuszczenia przez nie terytorium Polski.

Minister spraw zagranicznych uznał brak jednej z dwóch obligatoryjnych, określonych ustawowo przesłanek, tj. ważnego interesu RP. Zastrzegł zarazem, że ewentualna zmiana sytuacji prawnej w Norwegii Silje Garmo i jej małoletniej córki może wpłynąć na podejmowane przez niego decyzje w tej sprawie.

MSZ poinformowało, że wnioskodawczymi może wystąpić do ministra SZ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a „postanowienie nie zamyka zainteresowanym drogi do złożenia wniosku o udzielenie statusu uchodźcy w Polsce”.

Silje Garmo pod koniec sierpnia ub.r. poprosiła o azyl w Polsce, ponieważ – jak twierdziła – w Norwegii groziło jej odebranie dziecka przez norweski urząd ds. opieki nad dziećmi. Urząd zainteresował się nią z powodu donosu, w którym stwierdzono, że nadużywa leków przeciwbólowych; następnie doszedł zarzut „chaotycznego stylu życia”, urząd stwierdził też, że kobieta cierpi syndrom przewlekłego zmęczenia.

Kobiecie w ubiegłym roku odebrano starszą, 12-letnią córkę, wskutek zarzutów sformułowanych przez ojca dziewczynki. Młodsza córka Garmo urodziła się w 2017 r. i jeszcze przed narodzeniem była przedmiotem zainteresowania Barnevernet. Obawiając się utraty drugiego dziecka, Norweżka zdecydowała się opuścić swój rodzinny kraj i zamieszkać w Polsce.

31 sierpnia ub.r. Garmo złożyła wniosek o azyl. Uzasadniano go naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Ponadto, wskazano „na mechanizm stałego naruszania przez Norwegię międzynarodowych gwarancji w zakresie sprawiedliwego procesu i poszanowania dla życia rodzinnego, co przekłada się na bezpośrednie zagrożenie dla kobiety i jej córki w przypadku powrotu do Norwegii”.

Norweżkę reprezentował adw. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris; o udzielenie jej azylu apelował Kukiz’15.

PAP/RIRM

drukuj