B. Szydło: Unia Europejska musi na nowo zbudować swoją wiarygodność

Deklaracja przywódców unijnych w sprawie migracji jest satysfakcjonująca dla Polski powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie. Jednym z tematów unijnych liderów była kwestia nielegalnej migracji.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że w konkluzjach szczytu został wskazany „model polityki migracyjnej, który forsowała Polska”.

Jesteśmy gotowi wspierać bardzo ambitną politykę migracyjną. Taką politykę, która skupia się na rozwiązywaniu tego problemu poza granicami Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o ochronę granic i wspieranie tych państw, które mają w tej chwili ogromne problemy przy zabezpieczaniu granic zewnętrznych UE. Polska, chce w tej solidarności europejskiej uczestniczyć. Powiem więcej chcemy być państwem w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej pomocy humanitarnej i politycznej potrzebują –  mówiła szefowa polskiego rządu.

Przywódcy rozmawiali także o przyszłości UE. W tym roku mija 60 lat od zawarcia Traktatów Rzymskich.

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że jest to dobrą okazja do odnowienia projektu europejskiego.

Doskonałym momentem, właśnie w czasie spotkania w Rzymie, będzie postawienie tej sprawy, pokazanie, że trzeba zacząć szukać reform Unii Europejskiej. Potrzebna jest zmiana funkcjonowania samej Unii. Musi ona na nowo zbudować swoją wiarygodność. Jest potrzeba wzmocnienia kontroli narodowej, demokratycznej, nad unijnymi procesami legislacyjnymi i politycznymi. Tylko wówczas zapewnimy państwom i obywatelom poczucie współzależności projektu europejskiego i szansę na przezwyciężenie rosnącej nieufności wobec Unii Europejskiej – akcentowała premier Beata Szydło.

Dyskusja na temat stanu Wspólnoty i poszukiwanie nowych kierunków działań to pokłosie decyzji Brytyjczyków o wyjściu z UE.

Debata została zapoczątkowana podczas wrześniowego szczytu w Bratysławie; jej podsumowanie ma nastąpić w marcu w Rzymie w rocznicę podpisania fundamentalnych dla integracji europejskiej dokumentów.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj