fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Ponad 55 mln zł więcej na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez nawałnice i powodzie

Rząd zwiększył o 55,3 mln zł pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej przez nagłe zjawiska pogodowe. Pomoc trafi do powiatów i gmin w dziewięciu województwach – poinformowało w poniedziałek MSWiA w komunikacie.

Środki na pomoc dla samorządów zostały zwiększone o 55,3 mln zł, do kwoty ponad 518 mln zł. Dzięki nim minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał promesy na realizację zadań z list priorytetowych dla poszczególnych województw. Wśród najważniejszych zadań są naprawy dróg i mostów, zniszczonych przez nawałnice w roku ubiegłym i latach wcześniejszych.

Najwięcej, 30 zadań do dofinansowania jest w woj. świętokrzyskim. Tam pomoc dostanie 13 gmin i 4 powiaty. Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie, gdzie dofinansowanie dostanie 20 zadań w 9 gminach. Pomoc otrzymają także samorządy terytorialne z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

W komunikacie podkreślono, że oprócz realizacji zadań z lat poprzednich, resort na bieżąco reaguje na szkody wyrządzone w tym roku. Pomoc w postaci promes została udzielona samorządom z trzech województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Obszary te zostały dotknięte nawałnicami w maju i czerwcu.

W woj. świętokrzyskim pomoc na łączną kwotę blisko 15 mln zł uzyska 15 gmin i 4 powiaty. W woj. podkarpackim dofinansowanie otrzymają 3 gminy i jeden powiat. Łączna kwota wyniesie ponad 3,5 mln zł. W woj. podlaskim ponad 3 mln zł trafią do powiatu sokólskiego. Łączna kwota promes na pokrycie strat z maja i czerwca wynosi 21,5 mln zł.

„W bieżącym roku ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły, została przeznaczona dotychczas kwota ponad 518 mln zł na zadania związane z odbudową komunalnej infrastruktury technicznej. Pozwoli to na realizację 1147 zadań przez 288 gmin i 59 powiatów” – podkreśla resort w komunikacie.

PAP/RIRM

drukuj