Rząd obraduje m.in. o zaostrzeniu kar za przestępstwa w ruchu drogowym

We wtorek po południu rząd rozpoczął posiedzenie, na którym zajmie się przygotowaną przez resort sprawiedliwości zmianą przepisów zaostrzającą kary za przestępstwa w ruchu drogowym. Rozpatrzy też m.in. propozycję uregulowania dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej.

Przygotowana przez resort sprawiedliwości zmiana przepisów zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń.

„Nowe przepisy wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci” – uzasadniało MS we wrześniu ub.r. potrzebę tych zmian.

Zgodnie z projektem nowelizacji m.in. kodeksów karnego i wykroczeń, mają zostać podwyższone kary za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dziś przepisy przewidują za to karę od 9 miesięcy do 8 lat więzienia. Resort chce podniesienia dolnej granicy zagrożenia karą do 2 lat więzienia.

Zaproponowano wprowadzenie nowego typu przestępstwa, jakim stałaby się ucieczka kierowcy przed pościgiem policji lub innej służby – groziłoby za to do 5 lat więzienia. Natomiast za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie groziło do 5 lat więzienia, gdy dziś grozi za to do 3 lat więzienia.

Z kolei wykroczenia drogowe mają się przedawniać w sprawach, w których wszczęto postępowanie, dopiero po trzech latach od momentu ich popełnienia. Dziś przedawnienie następuje już po dwóch latach. Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy mają być obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz o ewentualnym zatrzymaniu mu w przeszłości prawa jazdy.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewiduje on uregulowanie zagadnień dotyczących dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji, a także unormowanie możliwości sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia lekarskiego.

Projekt wprowadza też regulacje dotyczące prawa pacjenta do leczenia bólu. Ustawa w obecnym brzmieniu uznaje dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym. Projekt proponuje zapewnienie prawa do leczenia bólu dla każdego, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu.

Projekt rozszerza istniejące przepisy, przyznając pacjentowi prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, nie tylko od lekarza, ale także od innych osób wykonujących zawód medyczny, stosownie do zakresu udzielanych przez te osoby świadczeń zdrowotnych. Zmiana tego przepisu pozwoli na zastosowanie go m.in. do zespołów ratownictwa medycznego, w których nie zawsze jest lekarz. Uzyskanie takiej informacji jest warunkiem skutecznego sprzeciwu wobec udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym przypadku wykonania medycznych czynności ratunkowych).

Projekt porządkuje przepisy dot. udostępniania dokumentacji. Ma być ona udostępniana: do wglądu w miejscu udzielania świadczeń (z możliwością zrobienia notatek lub zdjęć); sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Projekt definiuje pojęcia „kopia”, „odpis” oraz „wyciąg”. Ich dookreślenie ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i ujednolić sposób postępowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Regulacja przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Zmiana polega na jednoznacznym wskazaniu, że w razie zgonu jest ona udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia oraz osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, we wszystkich przewidzianych w ustawie formach. Obecne brzmienie tego przepisu jest często odczytywane jako prawo wyłącznie do wglądu, bez możliwości sporządzenia kopii dokumentacji medycznej.

Rząd zajmie się także przygotowanym przez MKiDN projektem ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Celem tych przepisów jest skuteczniejsza ochrona dziedzictwa kulturowego i zwiększenie możliwości odzyskiwania utraconych dzieł. Projekt wprowadza też do polskiego ustawodawstwa dyrektywę UE dotyczącą zwrotu dóbr kultury wprowadzonych niezgodnie z prawem na terytorium państw członkowskich.

Projekt ustawy dotyczy nie tylko zabytków, ale również dóbr kultury, które takiego statusu nie mają. Zawiera też przepisy o restytucji tych dóbr. Odpowiedzialny za tego typu działania – tak jak obecnie – będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ma on prawo podejmować działania na terenie kraju i za granicą; projekt precyzuje też przypadki, gdy minister będzie miał obowiązek z urzędu zająć się sprawą. Chodzi przede wszystkim o zabytki wywiezione na stałe za granicę.

Rząd rozpatrzy też projekt dot. stosowania podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek. Zgodnie z nim, przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można korzystać ze „zwykłego” podpisu elektronicznego; będzie można się posługiwać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Celem projektu jest, jak podaje MS, podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Według resortu, w ostatnich miesiącach pojawiły się bowiem sygnały o przypadkach nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 (przez internet-PAP).

Według autorów inicjatywy, dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównanie większa niż w momencie wprowadzania trybu S-24, natomiast korzystanie z profilu zaufanego ePUAP staje się coraz łatwiejsze dzięki rozszerzeniu dopuszczalnych metod identyfikacji na potrzeby uzyskania profilu zaufanego ePUAP, a także technicznym usprawnieniom samego systemu ePUAP. Jak podało MS, w październiku 2016 r. umożliwiono potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP przez systemy transakcyjne banku PKO BP, a 19 kolejnych banków pracuje nad wdrożeniem takiej możliwości.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl