Rząd nie podziela zarzutów KE dot. odwiertów górniczych

Polska nie zgadza się z zarzutami Komisji Europejskiej dot. odwiertów górniczych. Komisja poinformowała, że wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw naszemu krajowi w związku z brakiem prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych.

Polskie przepisy przewidują, że wiercenia na głębokość do 5 tys. metrów nie muszą być poprzedzone oceną potencjalnego oddziaływania na środowisko. Tymczasem zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają takiej oceny.

Ze stanowiskiem Komisji Europejskiej nie zgadza się Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek.

– Pamiętajmy, że Polska pod względem geologicznym jest bardzo bogatym krajem. To my mamy, można powiedzieć, największe doświadczenie w poszukiwaniach w naszym rejonie Europy i nie widzę przyczyn, dlaczego KE miałaby się wypowiadać. Wypowiada się na temat bocianów, które zanikły w Europie i są głównie w Polsce, wypowiada się na tematy, powiedzmy, ochrony przyrody, którą same u siebie te kraje zniszczyły. I w tej chwili próbuje ingerować w problemy geologiczne, gdzie ich doświadczenie jest, mówiąc dość eufemistycznie: mierne. To są kraje, które mają mierne doświadczenie w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce – ocenia Mariusz Orion Jędrysek.

Ministerstwo Środowiska w wydanym oświadczeniu poinformowało, że Rząd nie podziela zarzutów KE dot. odwiertów.

RIRM

drukuj