Wpisy

[TYLKO U NAS] B. Kempa: Praworządność jest pretekstem wykorzystywanym po to, żebyśmy przyjęli europejski – proponowany przez liberałów – styl życia i myślenia

Nie może być sytuacji, w której jesteśmy szantażowani lub nierówno traktowani. Jesteśmy szantażowani praworządnością, która tak naprawdę jest tylko pretekstem. Nie powinniśmy w ogóle dyskutować o kwestii polskiego sądownictwa, ponieważ jest to poza traktatami. Wszystkie organizacje unijne powinny przestrzegać prawa, jeżeli mówią o praworządności, jednak jej nie przestrzegają. Praworządność jest pretekstem wykorzystywanym po to, żebyśmy przyjęli europejski – proponowany przez liberałów – styl życia i myślenia – powiedziała Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego, w TV Trwam podczas programu „Z Parlamentu Europejskiego”.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Trzeba wzywać dziś naszych decydentów w rządzie do bardziej zdecydowanej reakcji na naruszanie polskiej praworządności przez „unijną praworządność”

To Polska ma dzisiaj wskazywać kierunek rozwoju narodów Europy i przywoływać do porządku tych, którzy pod płaszczykiem faryzejskim „ochrony praworządności” tak naprawdę łamią normy traktatowe – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Parlament Europejski dyskutuje na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech

Przed południem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpoczęła się debata o praworządności i prawach podstawowych w Polsce i na Węgrzech. W dyskusji uczestniczą przedstawiciele Rady UE i Komisji Europejskiej. Podczas debaty mowa jest o wynikach dwóch wysłuchań zorganizowanych przez Radę w sprawie praworządności na Węgrzech i w Polsce 22 czerwca.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski: Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego

Polska musi zmierzyć się w sposób instytucjonalny z uregulowaniem reagowania w polskim prawie z warunkiem przestrzegania polskiego porządku prawnego. Chodzi o obowiązywanie wszystkich zewnętrznych orzeczeń i prawa Unii Europejskiej ponad traktat w stosunku do polskiego obszaru prawnego. Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.