Wpisy

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o ustawie umożliwiającej sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19: Dostęp do danych o sytuacji zdrowotnej pracownika jest ograniczeniem jego wolności i wkroczeniem w sferę jego prywatności

Dostęp do danych o sytuacji zdrowotnej pracownika – w tym zaszczepienia przeciwko tej czy innej chorobie – jest ograniczeniem jego wolności i wkroczeniem w sferę jego prywatności. Konstytucja uzależnia dopuszczalność takich ograniczeń od tego, czy są one proporcjonalne i konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Wprowadzenie tego typu regulacji wobec wszystkich pracodawców i wszystkich pracowników wydaje się przekraczać zasadę proporcjonalności. Być może zostanie to uznane za sprzeczne z Konstytucją RP i nadmierne ograniczające wolności obywatelskie – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o uniewinnieniu Kyle’a Rittenhouse’a: Wyrok jest wyraźnym znakiem, że część amerykańskiego sądownictwa nie ugina się przed polityczną poprawnością

Najważniejsze jest to, że został uniewinniony jednogłośnie przez ławę przysięgłych. Proces był nadzwyczajny pod tym względem, iż groziło mu upolitycznienie. Sprawę prowadził szczególny sędzia 75-letni Bruce Schroeder, który od samego początku podkreślał, że nie chce upolitycznienia procesu. Sędzia prowadził proces bardzo ostrożnie, tłumacząc wszystkie zawiłości prawne w ten sposób, aby wokół procesu nie powstały legendy i nikt nie mógł powiedzieć, iż któraś ze stron była faworyzowana lub prześladowana (…). Wyrok jest wyraźnym znakiem, że część amerykańskiego sądownictwa nie ugina się przed polityczną poprawnością i służy sprawiedliwości – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Mec. J. Kwaśniewski o propozycji dot. wyższych mandatów: Jeżeli kierowca dostanie mandat w wysokości 2-4 tysięcy złotych za pojedyncze zdarzenie drogowe, to będzie to drastyczne uderzenie w budżet rodzinny. To stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, czyli zasady konstytucyjnej

Jeżeli kierowca dostanie mandat w wysokości 2-4 tysięcy złotych za pojedyncze zdarzenie drogowe jak spowodowanie drobnej stłuczki lub otarcie innego samochodu, przekroczenie prędkości, to dla całej jego rodziny będzie to drastyczne uderzenie w budżet rodzinny. To z kolei stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, czyli zasady konstytucyjnej. Kary nie powinny, szczególnie w postępowaniu wykroczeniowym, mandatowym stanowić tak poważnej sankcji – wskazał mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o planach resortu zdrowia, w myśl których niezaszczepiony przeciwko COVID-19 pracownik będzie mógł zostać skierowany na bezpłatny urlop: To naruszenie praw pracowniczych. Dochodzi do rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady ochrony pracy

Pomysł na to, aby można było odebrać pracownikowi płacę arbitralną decyzją pracodawcy, wysyłając go na bezpłatny urlop, jest drastycznie niezgodne z ideą prawa pracy. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi stabilność zatrudnienia oraz stabilność płacy (…). W sytuacji, w której państwo nagle staje po stronie pracodawcy, dając mu tak daleko idące instrumenty, dochodzi do rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady ochrony pracy, społecznej zasady gospodarki rynkowej – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Mec. J. Kwaśniewski: Niemiecki ksiądz, znany aktywista LGBT błogosławiący pary jednopłciowe, wbrew stanowisku Stolicy Apostolskiej zażądał ścigania ks. prof. D. Oko przez prokuraturę niemiecką za „podżeganie do nienawiści”

Jeden z niemieckich księży, znany aktywista LGBT błogosławiący pary jednopłciowe, wbrew stanowisku Stolicy Apostolskiej zażądał ścigania ks. prof. Dariusza Oko przez prokuraturę niemiecką. Rzeczywiście sąd w Kolonii odpowiedział na to wyrokiem nakazowym, skazując ks. prof. Dariusza Oko na karę grzywny oraz skazując również na karę grzywny 90-letniego prof. teologii ks. Johannesa Stöhra, redaktora naczelnego czasopisma „Thelogisches” – powiedział Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu „Ordo Iuris”, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o kontrowersjach wokół spisu powszechnego: Konstytucja w żadnej mierze nie ogranicza możliwości przyjęcia przez ustawodawcę tego typu aktu normatywnego

Konstytucja w żadnej mierze nie ogranicza możliwości przyjęcia przez ustawodawcę tego typu aktu normatywnego. Na poziomie konstytucyjnym ograniczenia w gromadzeniu danych obywatela przez państwo dotyczą danych szczególnie wrażliwych, czyli informacji o karalności, przebytych chorobach. Jednak i te dane są przecież, choć w zawężonym zakresie, przetwarzane przez ustawowo do tego powołane rejestry. Jest tylko jeden zakaz bezwzględny, który przewiduje konstytucja – nie wolno zobowiązywać obywateli do ujawniania ich przekonań religijnych i wyznania. Stąd pytania o wyznanie w spisie powszechnym są dobrowolne – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Mec. J. Kwaśniewski: Obserwujemy, że ataki na kościoły, wierzących stały się metodą prowadzenia politycznej propagandy przez środowiska aborcyjne

W ostatnim półroczu obserwujemy, że ataki na kościoły, wierzących (łącznie z atakami na kapłanów, a wiemy, że jeden z nich zakończył się śmiercią duchownego) stały się metodą prowadzenia politycznej propagandy przez radykalne środowiska aborcyjne. W ciągu ostatnich 6 miesięcy mieliśmy do czynienia ze 6-8 krotnym wzrostem ataków na uczucia religijne w porównaniu z podobnymi okresami z poprzednich lat. To jest bezprecedensowy wzrost – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski: Mamy nadzieję, że zainteresowanie internautów podpisaniem petycji „Stop cenzurze w internecie” doprowadzi szybko do działań ze strony polskiego rządu

Wielkie koncerny uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, o czym mówimy w internecie, a o czym nam mówić nie wolno, a powinny być przecież – przede wszystkim – instrumentem wolności słowa. Tego dotyczy petycja „Stop cenzurze w internecie”. Mamy nadzieję, że zainteresowanie internautów podpisaniem tej petycji doprowadzi też szybko do działań ze strony polskiego rządu – mówił w rozmowie z portalem radiomaryja.pl mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o propozycji dot. uniemożliwienia odmowy przyjęcia mandatu: W wielu sytuacjach obywatel, który będzie miał poczucie niesprawiedliwości, zrezygnuje z jej dochodzenia, ponieważ nie będzie wiedział, jak to zrobić

Mówimy raczej o rozwiązaniach mniej lub bardziej sprawnych, mniej lub bardziej technicznie oferujących pewien łatwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości obywatelowi. Możliwość odmowy przyjęcia mandatu daje obywatelowi tę pewność, że jeżeli sprawa nie jest zupełnie jasna w chwili zdarzenia, sprawą zajmie się sąd. Jeżeli ta propozycja zmusza obywatela do złożenia skomplikowanego pisma procesowego, to w bardzo wielu sytuacjach obywatel, który będzie miał poczucie niesprawiedliwości, zrezygnuje z dochodzenia z tej sprawiedliwości, bo po prostu nie będzie wiedział, jak to zrobić – mówił w rozmowie z portalem radiomaryja.pl mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Mec. J. Kwaśniewski o dobrowolności szczepień przeciwko COVID: Nie można nazwać dobrowolnością mechanizmu, w którym nieszczepiący się poniosą dotkliwe sankcje w postaci ograniczenia ich praw i wolności

Z perspektywy art. 32 konstytucji – zasady równego traktowania – ale też z perspektywy art. 30 konstytucji, czyli zasady nienaruszalnej godności i praw, które z niej wynikają, nie można nazywać benefitem przyznania czy zwrócenia komuś jego naturalnych praw i wolności. A z całą pewnością, z punktu widzenia czystej logiki, nie można nazwać dobrowolnością takiego mechanizmu, w którym nieszczepiący się poniosą sankcje, dotkliwe sankcje w postaci ograniczenia ich praw i wolności – powiedział w rozmowie z portalem radiomaryja.pl mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.