TK: Bankowy Tytuł Egzekucyjny niekonstytucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadę równości – uznał Trybunał Konstytucyjny, uchylając przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r.

TK rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie, który miał wątpliwości co do zgodności przepisów o BTE z konstytucją oraz europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Europoseł PiS i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że Sejm nie będzie zwlekał z usunięciem niekonstytucyjnych przepisów z prawa bankowego.

– Przypomnę, że od kilkunastu miesięcy leży w Sejmie ustawa PiS-u, która likwiduje ten tytuł. Dobrze, że Trybunał Konstytucyjny tę sprawę rozpoznał, bo rzeczywiście jego istnienie – jeszcze od czasów PRL-u – daje gigantyczną przewagę bankom nad swoimi klientami. Banki bezwzględnie z tego korzystają. Mam nadzieję, że także PO i PSL, które blokują uchwalenie tej ustawy złożonej przez PiS, zrozumieją, że w związku z tymi poważnymi zagrożeniami dla kilkuset tysięcy osób (w związku z kredytami frankownymi), likwidacja tego tytułu jest bardzo pilna – powiedział ekonomista.

Sąd w Koninie, który zadał pytanie Trybunałowi, zwracał uwagę, że  BTE uprawnia banki do kierowania swych wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego.

Powoduje to brak równowagi między stronami stosunku prawnego poprzez silniejszą pozycję banku.

RIRM

drukuj