Kolejne zgromadzenie sędziów TK ws. wyboru kandydatów na prezesa Trybunału

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny zbierze się, aby przyjąć nowy regulamin, który ma uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa Trybunału.

Zgromadzenie będzie kierowało się wczorajszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Pięciu sędziów uznało, że przepisy ustawy z 22 lipca o wyłanianiu kandydatów są zgodne z Konstytucją.

Sędziowie uznali za zgodny z ustawą zasadniczą przepis o przedstawieniu prezydentowi trzech kandydatur na prezesa Trybunału. Jednocześnie stwierdzili, że kandydaci muszą się cieszyć poparciem większości Zgromadzenia Ogólnego.

Prof. Krystyna Pawłowicz spodziewa się, że władze TK dopuszczą się manipulacji składem Zgromadzenia Ogólnego. Konstytucjonalistka podejrzewa, że Andrzej Rzepliński w dalszym ciągu nie dopuści do udziału wszystkich sędziów, również tych wybranych przez obecny parlament.

Nawet, jeśli zgodził się na tych trzech sędziów, to podejrzewam, że będzie manipulował działaniami. Nie dopuści trzech sędziów wybranych przez obecny rząd i ci sędziowie na znak protestu przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niedopuszczaniu wszystkich do udziału w Zgromadzeniu, wyjdą. Być może znowu będzie to jakiś kadłubek w kilka osób, które będą już zupełnie dowolną wypadkową działań –mówi poseł Pawłowicz.

Tymczasem w Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Nie precyzuje on liczby kandydatów na prezesa.

Według projektu, Zgromadzenie Ogólne ma przedstawiać prezydentowi wszystkich kandydatów, którzy otrzymali, co najmniej 5 głosów. Zgromadzenie miałoby na ich wybór miesiąc od końca kadencji prezesa. Projekt zakłada też, że po końcu kadencji prezesa – do wyboru nowego – TK pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu: w TK, sądach powszechnych i administracji.

19 grudnia zakończy się kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

 

RIRM

drukuj