Projekt o organizacji i trybie postępowania przed TK

Późnym wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu PiS o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wprowadza on m.in. nowe zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Poseł PiS-u Waldemar Buda wskazywał podczas debaty, że ustawa ma charakter porządkujący.

W dużej mierze powiela ona rozwiązania wcześniejszej ustawy z 1997 roku ale i ustawy z lipca bieżącego roku. Ustawa jest również wykonaniem wniosków i wskazań zespołu ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu, który wskazywał na rozdzielenie materii dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego w trzy akty prawne. Akt dotyczący statusu sędziów TK, dotyczący trybu i organizacji postępowania przed Trybunałem, oraz przepisów wprowadzających. O tej ustawie można powiedzieć również więcej ona w dużej mierze wychodzi naprzeciw wnioskom opinii Komisji Weneckiej ale i opozycji – podkreślał poseł PiS.

Opozycja krytykowała projektowane rozwiązania. PO, Nowoczesna i PSL opowiedziały za odrzuceniem projektu. Wniosek w tej sprawie będzie głosowany na kolejnym posiedzeniu Izby.

Procedowana ustawa jest jednym z trzech nowych projektów posłów PiS co do TK.

Ustawę o statusie sędziów TK uchwalił wczoraj Sejm. PiS zapowiedział też przepisy wprowadzające obie te ustawy – gdzie będzie określony termin ich wejścia w życie.

RIRM

drukuj