Komisja Amber Gold: B. Kijanko musi uzasadnić nieobecność na posiedzeniu

Komisja śledcza ds. Amber Gold podjęła uchwałę, aby wezwana na świadka prokurator Barbara Kijanko uzasadniła swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu.

Pod koniec tygodnia prokurator poinformował przez pełnomocnika o długotrwałej chorobie, ale nie przedłożyła kopii zwolnienia lekarskiego.

Komisja śledcza podjęła decyzję, że pod groźbą nałożenia kary finansowej wezwie pierwszego świadka do usprawiedliwienia nieobecności.

Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman podkreślała, że samo nieudokumentowane pismo stwierdzające fakt choroby nie jest wystarczające.

–  Uważam, że takie pismo nie jest usprawiedliwieniem nieobecności. Każdy, kto usprawiedliwia nieobecność przed takim ciałem, jak komisja śledcza powinien wykazać ją odpowiednim dokumentem, a nie tylko słowem, tym bardziej, że mamy do czynienia z osobą, która posiada fachową wiedzę – zaznaczyła Małgorzata Wasserman.

Ponadto podczas obrad komisja podjęła dwie inne uchwały. Pierwsza z nich przedstawiona przez poseł PSL-u Andżelikę Możdżanowską proponowała powołanie biegłego, który miałby ocenić stan zdrowia prokurator Barbary Kijanko.

Drugą propozycję złożył poseł PO Krzysztof Brejza. Wniósł on o udostępnienie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wszelkich kopii płyt stanowiących załączniki do aktu oskarżenia przeciwko kierownictwu spółki Amber Gold.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj