Słowa powitania ks. kardynała Jamesa Harveya skierowane do Ojca Świętego

 

Najczcigodniejszy Ojcze,

Piotr i Paweł: „to są ci święci Apostołowie, którzy podczas ziemskiego życia swoją krwią użyźnili Kościół; pili z Pańskiego kielicha i stali się przyjaciółmi Boga.”

W ten sposób wypowiada się Kościół Powszechny podczas liturgicznej uroczystości Świętych Piotra i Pawła, zaś my wszyscy, zgromadzeni w tej wspaniałej Bazylice Papieskiej łączymy nasze głosy w hymnie uwielbienia Boga wszechmogącego i miłosiernego, kiedy to następca Piotra nawiedza i oddaje cześć grobowi Św. Pawła.

Wszyscy Ci, którzy współtworzą to czym jest Bazylika Św. Pawła za Murami, radują się mogąc przyjąć nowego Biskupa Rzymu w tej uroczystej chwili.

Mówiący te słowa, wraz z całym Personelem pracującym w tej Bazylice, składa Ci Ojcze Święty najserdeczniejsze i najgorętsze pozdrowienia z okazji Twojego przybycia. Do tych uczuć dołączają się dwaj Najczcigodniejsi Emerytowani Arcyprezbiterzy tej Bazyliki, Czcigodny Ojciec Opat, wraz ze wspólnota benedyktyńską noszącą takie samo imię jak bazylika wraz z Siostrami Najświętszego Serca Jezusa, które w niej posługują. Pozdrawiają Cię również Ojcze Święty Papieskie Oratorium Św. Pawła, kierowane przez Ojców Józefitów z Murialdo wraz ze wspólnotą Córek Chrystusa Króla, która mają prowadzą przedszkole i szkołę podstawową. Są obecne Kolegium Papieskie Św. Bedy oraz Kapelania Uniwersytetu „Roma Tre” wraz z profesorami i licznymi katolickimi studentami, którzy nie w tym szczególnym środowisku „nie pozwalają odebrać sobie nadziei”. Wreszcie jest tu również obecny najmłodszy członek tej paulińskiej rodziny, jakim jest Szpital Dziecięcy Dzieciątka Jezus – znak miłości chrześcijańskiej wobec najmłodszych.

Kościół w Rzymie szczyci się, iż został zbudowany właśnie na wierze Dwóch Apostołów Piotra i Pawła, nazywanych „filarami Kościoła”, dlatego też od samego początku pragnął  on wspominać razem, łącząc nieomal w jedność, ich świadectwo. Za ich wstawiennictwem i za ich przykładem zdajemy sobie dobrze sprawę, iż odnowa Kościoła idzie przede wszystkim poprzez obraz wypływający z obraz jaki daje życie codzienne wierzących w stawaniu się wiarygodnymi świadkami Chrystusa.

Ojcze Święty, Twoja wizyta i Twoje słowa będą nas prowadziły ku odkrywaniu radości jaką daje wiara, do odnalezienia jeszcze siły i entuzjazmu w głoszeniu wiary, abyśmy byli wciąż bardziej oświecani przez łaskę Ducha Świętego. Sprawi ona, iż poczujemy się synami, którzy otrzymali od Boga Ojca przebaczenie i miłość, iż poczujemy się przyjaciółmi Chrystusa w prawdzie, zakochani we wciąż nowym i aktualnym orędziu Ewangelii, szczerze gościnni wobec wszystkich ludzi, abyśmy wszyscy byli wielką Rodziną Boga, czyli jedną owczarnią pod przewodnictwem jednego Pasterza.

Wasza Świątobliwość, kiedy rozpoczynasz Swoją Apostolską Posługę, prosimy abyś był pewnym, iż zawsze możesz liczyć na nasze czułe i synowskie wsparcie, na nasze najgorętsze modlitwy, zwłaszcza przed Grobem Pawła Apostoła, patrona tej Bazyliki.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj