fot. episkopat.pl

Papież: Ludzkie myśli są często naznaczone egoizmem i własnymi celami

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przyjąć w naszym życiu logikę miłości, która uwalnia nas od zarozumialstwa, jakobyśmy zasługiwali na Bożą nagrodę i od negatywnego osądzania innych”. Te słowa skierował dziś do nas Ojciec Święty Franciszek. Papież jak w każdą niedzielę spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.

W rozważaniu przed południową modlitwą maryjną Ojciec Święty Franciszek nawiązał do słów dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść o robotnikach w winnicy

ukazuje nam gospodarza, który przez cały dzień najmował robotników do swej winnicy. Wieczorem każdemu z nich wypłacił taką samą pensję – zarówno tym, którzy rozpoczęli pracę rano, jak i tym, którzy pracowali tylko godzinę. To wywołało oburzenie wśród robotników.

– W istocie ta „niesprawiedliwość” właściciela ma w słuchaczach przypowieści sprowokować przeskok na inny poziom, ponieważ tutaj Jezus nie ma zamiaru mówić o pracy i sprawiedliwej zapłacie, ale o królestwie Bożym! – wskazał Ojciec św.

W Królestwie Bożym, jak mówił Papież, nie ma „bezrobotnych”, wszyscy są

wezwani do odegrania swojej roli i dla wszystkich u kresu będzie nagroda.

 – I dla wszystkich u kresu będzie nagroda, która pochodzi z Boskiej sprawiedliwości, a nie ludzkiej, na nasze szczęście – czyli zbawienie, które Jezus Chrystus nabył dla nas wraz ze swą śmiercią i zmartwychwstaniem. Zbawienie, którego sobie nie zasłużyliśmy, ale otrzymaliśmy je w darze i dlatego „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi – zaznaczył.

Dlatego poprzez tę przypowieść Jezus chce otworzyć nasze serca na logikę miłości Ojca, która jest darmo dana i szczodra.

– Ludzkie myśli są często naznaczone egoizmem i własnymi celami, a naszych ciasnych i krętych ścieżek nie można porównywać do szerokich i prostych dróg Pana. On okazuje miłosierdzie, szczodrze przebacza, pełen jest wielkoduszności i dobroci, którymi obdarza każdego z nas, otwiera na wszystkie bezkresne obszary swej miłości i łaski, które jedynie mogą dać ludzkiemu sercu pełnię radości – powiedział Papież.

 Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek odmówił wspólnie z wiernymi zgromadzonymi na Placu święto Piotra modlitwę Anioł Pański. Następnie udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa.  

TV Trwam News/RIRM

drukuj