Papież Franciszek powołał nowy Instytut Teologiczny ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie

Papież Franciszek powołał nowy Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, reorganizując poprzedni, założony przez Jana Pawła II. Ma on odpowiadać na wyzwania duszpasterskie w duchu jego adhortacji po synodach o rodzinie.

Watykan ogłosił we wtorek Motu Proprio papieża Franciszka „Summa familiae cura”, na mocy którego powstała nowa instytucja akademicka.

Nowy Instytut zastąpi utworzony w 1981 r. przez polskiego papieża Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, działający na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Ojciec Święty napisał, że Janem Pawłem II, który go założył, powodowała „wielka troska o rodzinę”. Następnie papież przypomniał, że w ostatnim czasie odbyły się dwa synody biskupów na temat małżeństwa i rodziny, a ich rezultatem była adhortacja apostolska „Amoris laetitia”.

Ta droga synodalna – zauważył – sprawiła, że temat ten znalazł się ponownie w centrum uwagi Kościoła, a to doprowadziło Kościół do odnowionej świadomości wyzwań duszpasterskich, na które musi odpowiedzieć. Wymaga to, jego zdaniem, by na poziomie akademickiej dyskusji na temat małżeństwa i rodziny „nie zabrakło nigdy perspektywy duszpasterskiej oraz uwagi skierowanej na rany ludzkości”.

Papież podkreślił, że dobro rodziny ma decydujący wpływ na przyszłość świata i Kościoła.

Uzasadniając swą decyzję, papież ocenił: „Zmiany antropologiczno-kulturowe, które wpływają na wszystkie aspekty życia i wymagają analitycznego, zróżnicowanego podejścia, nie pozwalają nam na to, by ograniczać się do praktyk duszpasterskich i misyjnych, odzwierciedlających formy i wzory z przeszłości”.

„Mając jasne postanowienie wierności nauczaniu Chrystusa, musimy patrzeć z inteligencją uczuciową i mądrym realizmem na rzeczywistość rodziny w dzisiejszych czasach, w całej jej złożoności, w jej blaskach i cieniach” – podkreślił papież Franciszek w liście apostolskim.

Dlatego – jak zaznaczył – postanowił nadać nowy porządek prawny Instytutowi Jana Pawła II, aby „dalekowzroczna intuicja” polskiego papieża, dzięki której powstała ta akademicka instytucja, była obecnie jeszcze bardziej „uznawana i ceniona”.

Papież Franciszek ogłosił, że na mocy jego decyzji poszerza się pole zainteresowań Instytutu, zarówno jeśli chodzi o wymiar zadań duszpasterskich i misji kościelnej, jak i rozwój nauk społecznych, kulturowych i antropologicznych, co – jak zaznaczył – ma „fundamentalne znaczenie dla kultury życia”.

Dwa synody biskupów na temat rodziny w 2014 i 2015 roku w Watykanie, których podsumowaniem była adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, zainicjowały w Kościele dyskusję m.in. na temat sytuacji osób rozwiedzionych będących w nowych związkach oraz ich dostępu do komunii. Na tym tle doszło do wyraźnych podziałów w hierarchii kościelnej i protestów części dostojników, którzy postawę duszpasterskiego otwarcia na tych ludzi uznali za próbę odejścia od nauczania Kościoła.

Synody nie doprowadziły do żadnego przełomu, ale papież Franciszek zachęcił biskupów i kapłanów do postawy „rozeznania”, czyli indywidualnego rozpatrywania każdej takiej sytuacji.

PAP/RIRM

drukuj