fot. PAP/EPA

Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia

Po raz pierwszy obchodzimy dziś Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia ustanowiony przez Ojca Św. Franciszka. Z tej okazji Papież będzie uczestniczył o godzinie 17.00 w Liturgii Słowa.

O ustanowieniu Światowego Dnia Modlitwy za Ochronę Stworzenia Ojciec Św. poinformował na początku sierpnia w liście skierowanym do przewodniczących Papieskich Rad „Iustitia et Pax” i do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

W ubiegłą środę Franciszek podkreślał, że modlitwa dziś zanoszona ma być wkładem w przezwyciężanie kryzysu ekologicznego.

Ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, zwraca uwagę, że ustanowienie Dnia Modlitwy za Ochronę Stworzenia jest konsekwencją encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”.

Encyklikę, która mówi o wielkim dziele stworzenia świata, którego dokonał Bóg od samego zarania dziejów jest jednocześnie uwielbieniem Boga za to wielkie dzieło stworzenia i wezwaniem do tego, aby człowiek, który jest częścią tego stworzenia – najwspanialszym dziełem Boga – szanował przyrodę, do której należy, od której nie może się oderwać. Człowiek może wykorzystywać przyrodę, może korzystać z tych dóbr, jakie Bóg mu dał, ale nie może jej bezmyślnie eksploatować i niszczyć, bo ona jest również dziełem Boga. Zatem dzień ten będzie dniem szczególnej refleksji i modlitwy nad tajemnicą stworzenia, nad wielkim pięknem przyrody, która jest dziełem Boga – mówi ks. prof. Jan Machniak.

Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony jest 1 września także w kościele prawosławnym.

RIRM

drukuj