Papież Franciszek: Ubóstwo ma twarz

Ojciec Święty odwiedził dziś rzymską siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Podczas wizyty Papież Franciszek apelował o wysiłki na rzecz realizacji „upragnionego celu”, jakim jest „zero głodu” na świecie.

Ojciec Święty zaznaczył, że takie instytucje jak Światowy Program Żywnościowy nie mogą czuć się usatysfakcjonowane jedynie z powodu znajomości sytuacji i nie mogą wystarczać im wypracowywanie długich refleksji, niekończące się dyskusje i ciągłe powtarzanie znanych wszystkim argumentów.

„Trzeba zdenaturalizować ubóstwo i przestać uważać je za jedną z wielu danych rzeczywistości” – wezwał Papież.

Ojciec św. wskazywał, że „Ubóstwo ma twarz”.

– Ma twarz dziecka, ma oblicze rodziny, ma oblicze młodych i starych; ma twarz braku szans i pracy wielu ludzi, ma oblicze przymusowej migracji, opuszczonych lub zniszczonych domów – mówił Papież.

Ojciec św. Franciszek uznał Światowy Program Żywnościowy za dobry przykład tego, w jaki sposób można działać na całym świecie w celu wyeliminowania głodu dzięki lepszemu rozdziałowi zasobów ludzkich oraz materialnych i umacniając społeczności lokalne.

Na zakończenie wizyty w siedzibie organizacji dziękował jej szeregowym pracownikom za ofiarność i odważną pracę. Prosił, by modlili się za niego, aby i on mógł coś uczynić w walce z głodem na świecie.

RIRM

drukuj