Papież: Niech Triduum Paschalne będzie dla was czasem nadziei

W wydarzeniu Paschy Jezus, biorąc na siebie nasz grzech, przekształcił go w przebaczenie, naszą śmierć – w zmartwychwstanie, nasz lęk – w zaufanie – wskazał dziś Ojciec Święty Franciszek. Transmisję z Watykanu nadała TV Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.

W cotygodniowej katechezie Papież nawiązał do słów Chrystusa: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób ziarna.

Papież dodał, że Jezus żył miłością aż do końca, dając się złamać przez śmierć, jak ziarno pod ziemią i właśnie tam, w skrajnym punkcie swego uniżenia – który jest również najwznioślejszym punktem miłości – wzeszła nadzieja.

Tak więc w wydarzeniu Paschy Jezus, biorąc na siebie nasz grzech, przekształcił go w przebaczenie, naszą śmierć – w zmartwychwstanie, nasz lęk – w zaufanie. Oto dlaczego tam na krzyżu zrodziła się i zawsze się rodzi nasza nowa nadzieja, oto dlaczego z Jezusem wszelkie nasze ciemności i grzechy przekształcone są w światło. Każda porażka, zwycięstwo, każde rozczarowanie przekształca się w nadzieję – oświadczył Papież Franciszek.

Papież pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana”.

– Niech Triduum Paschalne będzie dla was i dla waszych bliskich czasem nadziei, która niesie wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, aby przekonać się, że z Nim nic nie jest stracone. W Nim zawsze możemy mieć nadzieję – On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem serdecznie wam błogosławię –  powiedział Papież. 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj