Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiejsza Ewangelia (Mk 1,29- 39) przedstawia nam Jezusa, który po wyjściu z synagogi, gdzie nauczał w szabat, uzdrowił wielu chorych.

Nauczanie i uzdrawianie: jest to główna działalność Jezusa w życiu publicznym. Nauczając głosi Królestwo Boże, a  uzdrawiając pokazuje, że jest ono blisko, że jest pośród nas.

Wszedłszy do domu Szymona Piotra, Jezus zobaczył, że jego teściowa jest chora i leży w gorączce. Natychmiast ujął ją za rękę, uzdrowił i podniósł. Po zachodzie słońca, kiedy zakończył się szabat, ludzie mogli już wychodzić i przynosić do Niego chorych, a On uzdrowił wielu dotkniętych chorobami wszelkiego rodzaju: chorobami fizycznymi, psychicznymi, duchowymi. Jezus, który przyszedł na świat, aby głosić i realizować zbawienie całego człowieka i wszystkich ludzi,  okazuje szczególną troskę o tych, którzy są zranieni na ciele i na duchu: o ubogich, grzeszników, opętanych, chorych, odrzuconych. W ten sposób objawia On siebie jako lekarza zarówno dusz jak i ciał, –  jako miłosiernego Samarytanina wobec człowieka.

To uzdrawianie chorych przez Chrystusa, zaprasza nas do refleksji nad sensem i wartością choroby. Zwrócimy na to szczególna uwagę podczas  Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzić w środę, 11 lutego, w święto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Błogosławię wszelkie inicjatywy podjęte ze względu na ten Dzień, zwłaszcza Czuwanie, które odbędzie się w Rzymie wieczorem 10 lutego.

Zbawcze dzieło Chrystusa nie kończy się wraz z jego Osobą i z jego ziemskim życiem; ono trwa nadal i jest kontynuowane przez Kościół, który jest sakramentem miłości i czułości Boga wobec ludzi. Posyłając swoich uczniów z misją, Jezus daje im podwójny mandat: głoszenia Ewangelii zbawienia i uzdrawiania chorych (Mt 10,7-8).Kościół wierny tej nauce, zawsze uważał, żetowarzyszenie chorym stanowi integralną część jego misji.

Ubogich /i cierpiących/ zawsze macie u siebie”, zauważa Jezus (Mt 26,11), a Kościół nieustannie znajduje ich na swojej drodze, uznając osoby chore jako uprzywilejowaną drogę do spotkania Chrystusa, by przyjmować Go i służyć Mu.

Dzieje się tak również w naszych czasach, kiedy, pomimo wielu osiągnięć nauki, cierpienie wewnętrzne i fizyczne ludzi wzbudza poważne pytania o sens choroby i bólu oraz o sens śmierci. Chodzi o pytania egzystencjalne, na które duszpasterska działalność Kościoła musi reagować światem wiary, mając przed oczyma Ukrzyżowanego, w którym objawia się cała zbawcza tajemnica Boga Ojca, który z miłości do ludzi nie oszczędził własnego Syna (Rz 8,32). Dlatego każdy z nas jest powołany do niesienia światła Ewangelii i mocy łaski tym, którzy cierpią i tym, którzy im pomagają, członkom rodziny, lekarzom, pielęgniarkom, aby posługa chorym była coraz bardziej ludzka, z hojnym oddaniem, z ewangeliczną miłością.

Prośmy Maryję, Uzdrowienie Chorych, aby każdy człowiek mógł doświadczyć w chorobie, dzięki opiece, tych którzy są blisko niego, mocy miłości Boga i pocieszenia Jego ojcowskiej czułości.

Po ANIOŁ PAŃSKI

Drodzy bracia i siostry,

Dziś przypada liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, afrykańskiej zakonnicy, która jako dziecko przeżyła dramatyczne doświadczenie bycia ofiarą handlu. Unia Przełożonych Generalnych Instytutów Zakonnych wprowadziła dziś pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi. Zachęcam tych, którzy są zaangażowani w pomoc mężczyznom, kobietom i dzieciom w niewoli, wykorzystywanym, traktowanym jako narzędzia biznesu lub przyjemności i często torturowanym i okaleczanym. Zalecam, aby ci, na których spoczywa odpowiedzialność zarządzenie dążyli stanowczo do usunięcia przyczyn tej haniebnej plagi, niegodnej cywilizowanego społeczeństwa. Niech każdy z nas czuje się zobowiązany do bycia głosem naszych braci i sióstr, upokarzanych w swojej godności. Módlmy się za nich i za ich rodziny.

Pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów, rodziny, grupy kościelne, stowarzyszenia. W szczególności pozdrawiam wiernych z Caravaca de la Cruz (Hiszpania), Anagni, Marcon, Quartirolo i Corato; chóry archidiecezji Modena-Nonantola oraz młodzież z Buccinasco.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwie za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj