fot. Monika Bilska

Konferencja „Dzieło Księdza Biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą”

W kancelarii premiera odbyła się konferencja pod hasłem: „Dzieło Księdza Biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja, o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk.

Dobry ojciec, brat, przyjaciel, pasterz – taki obraz ks. bp. Stanisława Stefanka wyłonił się ze wspomnień o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, założyciela Radia Maryja. Gdy u początków swojego istnienia, katolicka rozgłośnia natrafiła na mur, polityczny i administracyjny, a jej powstanie, również w Kościele, nie wszędzie cieszyło się entuzjazmem, wieloletni biskup łomżyński wykazywał się ogromną odwagą.

– Była sytuacja trudna, w której znalazło się iluś pasterzy, teraz mogę mówić, z którymi nieraz rozmawiałem do godz. 05.00 rano. Oni umacniali. Do nich należy właśnie ks. bp Stanisław – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Ks. bp Stanisław Stefanek Radiu Maryja towarzyszył aż do śmierci. Brał udział w audycjach, zwłaszcza tych poświęconych małżeństwu i rodzinie. Głosił katechezy. Przyjeżdżał zarówno na pielgrzymki na Jasną Górę, jak i tę organizowaną z myślą o amerykańskiej Polonii, do Amerykańskiej Częstochowy. Sięgał po katolicką rozgłośnię z Torunia, by być bliżej rodaków żyjących poza granicami Polski. Konferencja naukowa, jaka w poniedziałek odbyła się w kancelarii premiera, była poświęcona działalności ks. bp. Stanisława Stefanka na rzecz Polonii i Polaków za Granicą.

– Chcemy ją wydobyć, pokazać, porozmawiać o niej. Konferencja to hołd i dla wielkiej postaci bp Stefanka, i dla jego umiłowanego zgromadzenia, dla księży chrystusowców – oznajmił Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

To właśnie posługa wśród rodaków mieszkających poza granicami jest charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego. Ks. bp Stanisław Stefanek realizował go najpierw jako zakonnik, a później jako biskup, mocno biorąc sobie do serca przesłanie zostawione przez założyciela zgromadzenia – Sługę Bożego ks. kard. Augusta Hlonda.

– Żądza ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra tułaczy polskich – zaakcentował ks. Andrzej Orczykowski TChr, sekretarz generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Regułę zakonną przypomniał sekretarz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Andrzej Orczykowski. Działalność duszpasterska wśród rodaków zagranicą wiązała się w przypadku ks. bp. Stanisława Stefanka z ogromną liczbą podróży. Najczęściej przebywał we Włoszech i Watykanie. Kilkadziesiąt razy dotarł do Stanów Zjednoczonych – wyliczał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– Były to w zdecydowanej większości odwiedziny z posługą duszpasterską parafii prowadzonych przez księży chrystusowców, ale także parafii, w których pracują księża wywodzący się z diecezji łomżyńskiej – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Ks. bp Stanisław Stefanek regularnie odwiedzał Polaków w Niemczech. Był też w Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Grecji, Belgii, Holandii, Danii, a także na Wschodzie – w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Dotarł też do Brazylii, Australii, Nowej Zelandii i Kamerunu.

– Podróże, które czynił z myślą, żeby umacniać rodziny Polaków, skoro tam, gdzie bije serce Polaka, tam jest Polska. To przede wszystkim tam jest Polska, gdzie jest Polska rodzina, zjednoczona, wierna Chrystusowi – wyjaśnił rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Rektor AKSiM przypomniał o spojrzeniu ks. bp. Stefanka na rodzinę; jego sprzeciwie wobec fałszywych diagnoz stawianych w Brukseli, że to rzekomo tradycyjnie rozumiana rodzina, jest źródłem przemocy. Ks. bp Stanisław Stefanek nie zgadzał się z tym. Wyliczał prawdziwe zagrożenia, jak pornografia, seksualizacja, demoralizacja. Te przekonania przekazywał, gdy przez 23 lata był członkiem prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny.

TV Trwam News

drukuj