Warsztaty dziennikarskie WSKSiM w Łęczycy

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy uczestniczy w wyjazdowych warsztatach edukacyjnych, których organizatorem jest WSKSiM w Toruniu we współpracy z Radiem Maryja i TV Trwam.

Spotkanie odbywa się pod hasłem „Zrozumieć media”. Młodzież uczy się warsztatu dziennikarza od wyszkolonej kadry specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w mediach.

Tematyka warsztatów skupia się, m.in. na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej.

– Te warsztaty mają na celu ukazanie sposobów manipulacji, jakie istnieją w mediach. Wszystko po to, aby młodych ludzi uwrażliwić na to, że nie wszystko, co jest przekazywane w mediach jest zgodne z rzeczywistością. Ma to na celu uświadomienie młodym, że w mediach istnieje manipulacja. Poza tym ma także na celu budzenie u ludzi młodych takiej postawy, która pomoże świadomie i rozumnie korzystać z wszelkich środków przekazu i komunikacji, w tym wypadku takich jak TV, radio, internet czy prasa – mówi koordynator tych spotkań o. Marcin Krupa z Radia Maryja.

Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizowane są w całej Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem – dodaje  o. Marcin Krupa CSsR.

 

Patronat medialny nad warsztatami wyjazdowymi WSKSiM objęło, m.in. Radio Maryja.

RIRM

drukuj