Zmiany w ustawie o lasach. Leśnicy będą protestować pod Sejmem

Leśnicy z „Solidarności” będą dziś manifestować przed Sejmem – to sprzeciw wobec procedowanych zmian w ustawie o lasach. W Parlamencie przepisami zajmą się połączone sejmowe komisje: Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

Według związkowców jednym z zagrożeń dla trwałości Lasów Państwowych jest próba wprowadzenia zapisu zmierzającego do utworzenia na ich bazie spółki akcyjnej, co ma być początkiem rozbiórki państwowego przedsiębiorstwa. Ma to także zachwiać bezpieczeństwem obronnym i ekologicznym kraju. Leśnicy alarmują, że zwiększanie obciążeń finansowych prowadzi do destabilizacji Lasów Państwowych.

Zarządzanie spółką akcyjną „Polskie Domy Drewniane” wypacza role LP – podkreślił – przewodniczący Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Zbigniew Kuszlewicz.

– Utworzenie spółki całkowicie wypacza, nadane przez ustawę, ramy funkcjonowania gospodarstwa leśnego. Wypacza również ustawę obywatelską o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju. Mamy teraz zapisy, które wręcz uniemożliwiają jakikolwiek rozbiór lasów, a spółka na pewno jest furtką, żeby powstała jedna spółka, a w następnej kolejności jeżeli jedna powstała, to dlaczego nie mogłoby powstać ich więcej? Wiemy, że zakusy są różne – mówił Zbigniew Kuszlewicz.

„Solidarność” Leśników zaapelowała do wszystkich władz RP o powstrzymanie kontrowersyjnych rozwiązań i przyjęcie alternatywnych oraz akceptowanych społecznie.

RIRM

drukuj