Złożono tablice z Deklaracją Wiary Lekarzy

Dziś na Jasnej Górze, podczas 90. Pielgrzymki Służby Zdrowia, lekarze złożyli tablice z Deklaracją Wiary. Są one wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Pod dokumentem podpisało się ponad 3 tys. osób.

Złożenie kamiennych tablic z Deklaracją Wiary Lekarzy Biuro Prasowe Jasnej Góry określiło „szczególnym akcentem tegorocznej pielgrzymki”. Osoby, które podpisały się na załączonym zwoju, zobowiązały się do wierności Bogu i chrześcijańskiemu sumieniu w wykonywaniu swojego zawodu.

Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski ks. bp Stefan Regmunt podkreślił:

– Jest to uczenie nas, byśmy się przyznawali do tego, że mamy jakąś hierarchię wartości, że ta hierarchia się nie zmienia niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy – zaznaczył ks. bp Stefan Regmunt.

Tablice wraz z podpisami złożono podczas Mszy Świętej. W swojej homilii nawiązał do nich metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny. Deklaracja nie jest niczym innym, jak pokazaniem tego, jacy jesteśmy, czym żyjemy i co jest dla nas ważne, że wierzymy w Boga – podkreślił.

– Boję się, że jedno wskazanie Jezusa jako chrześcijanie dziś zaniedbujemy. Przed odejściem do nieba Chrystus powiedział: „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ta wypowiedź jest nazywana „wielkim nakazem”. Kiedy Pan Jezus nauczył sowich uczniów kochać, kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał, powiedział im jasno: „Idźcie i głoście Ewangelię”, jakby podsumowując to wszystko, czego dokonał na ziemi (…). Czy tak czynimy? „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. To znaczy: „Kto mnie nie kocha, ten przykazań nie zachowuje” – mówił metropolita wrocławski.

Inicjatorką powstania Deklaracji jest dr Wanda Półtawska, lekarz i bliska przyjaciółka św. Jana Pawła II.

RIRM

drukuj