Zebranie Zgromadzenia Ogólnego TK w celu wyboru kandydatów na prezesa

Dziś ma zebrać się Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, by wybrać kandydatów na nowego prezesa Trybunału.  

Jednak decyzje ZO bez trójki orzekających sędziów, wybranych w tej kadencji nie będą wiążące. Aby podjąć uchwałę  potrzebne jest kworum, które wynosi 10 sędziów.

Nawet gdyby ZO dokonało wyboru kandydatów, to prezydent i tak nie wskaże żadnego z nich. Według ekspertów to celowe podsycanie sporu.

Prezes TK Andrzej Rzepliński trwa przy swoim i czynnie angażuje się w polityczny spór – wskazał senator Artur Warzocha. Dodał, że to naganna postawa.

– Trzeba zrobić wszystko, by fundamenty państwa, na których jest oparty nasz ustrój były solidne, a organy powołane do służby publicznej pracowały sprawnie. To działanie ukierunkowane jest jedynie na podsycanie sporu politycznego. Myślę, że większość Polaków czeka na koniec kadencji obecnego prezesa TK.[…] Wtedy, mam nadzieję, wrócimy do normalnego funkcjonowania tego ważnego organu państwa – powiedział Artur Warzocha.

Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

RIRM

drukuj