Zawiadomienie do prokuratury ws. realizacji projektu pl.ID

Ministerstwo Cyfryzacji zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy realizacji projektu pl.ID. Chodzi o zamówienie i niewykorzystanie produktów nabytych przez Skarb Państwa, wskutek czego miał on stracić ponad 38 mln zł.

Resort cyfryzacji wskazuje w zawiadomieniu, że w tej sprawie mogło dojść do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys wyjaśnia, że sprawa dotyczy aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, która została nabyta w toku realizacji projektu pl.ID.

Ten system kosztował ponad 38 mln zł i nigdy w żaden sposób nie został użyty do realizacji zadań publicznych. Naszym zdaniem sytuacja, w której oprogramowanie warte blisko 40 mln zł, sfinansowane ze środków publicznych nie zostaje w żaden sposób wykorzystane i w tej chwili nie ma praktycznie możliwości jej zastosowania dla realizacji jakichkolwiek celów publicznych, budzi zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia rzetelności, celowości i dysponowania środkami publicznymi. Dlatego chcemy, żeby tej sprawie przyjrzał się prokurator – mówi Karol Manys.

Projekt pl.ID był zatwierdzony w 2008 r. i realizowany przez Centrum Projektów Informatycznych.

Miał on zmodernizować system informatyczny, polegający na stworzeniu elektronicznego systemu potwierdzania tożsamości osób fizycznych w oparciu o nowy dokument tożsamości i podpis elektroniczny.

RIRM

drukuj