Wpisy

Cyfryzacja KPRM przygotowała projekt przepisów mający na celu walkę z kradzieżami tożsamości

Zgodnie z nowymi przepisami ws. bezpieczeństwa danych, banki i inne podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym zyskają dostęp do zdjęć biometrycznych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie im fotografii posiadaczy dowodów ma ograniczyć liczbę przestępstw polegających na bezprawnym wykorzystywaniu danych osobowych innej osoby.