Zakończyła się międzynarodowa konferencja o lasach i CO2

W Trzciance zakończyła się międzynarodowa konferencja i warsztaty ministerialne nt. roli lasów borealnych w redukcji CO2. W spotkaniu, które patronatem honorowym objął prezydent Andrzej Duda, uczestniczyli przedstawiciele 15 państw, w tym USA oraz Rosji. 

Wydarzenie zostało zainicjowane podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu, gdzie Polska odniosła sukces ukazując m.in. strategiczną rolę lasów w pochłanianiu CO2.

Podsumowując spotkanie minister środowiska prof. Jan Szyszko wskazał, że uczestnicy potwierdzili konieczność realizacji założeń konferencji w Paryżu w dwóch kierunkach.

Z jednej strony redukcje emisji CO2 do atmosfery poprzez innowacyjne technologie spalania, poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, ale z drugiej strony poprzez wychwytywanie CO2 z atmosfery przez żywe zasoby przyrodnicze jak gleby, lasy, magazyny i zbiorowiska dużej ilości CO2 tj. torfowiska, poprzez regeneracje tych układów przyrodniczych – czyli wykorzystywanie CO2 do tego, żeby regenerować te układy przyrodnicze, żeby regenerować gleby rolne, żeby odtwarzać zasoby takie jak lasy – mówi prof. Jan Szyszko.

W ramach konferencji, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprezentowała projekt funkcjonowania gospodarstwa węglowego. Podpisano też listy intencyjne pomiędzy Lasami Państwowymi a przemysłem energetycznym ws. zakupu jednostek pochłaniania.

RIRM

drukuj