Z. Gryglas: Działania sędziów SN szkodzą sądownictwu polskiemu

Działania sędziów służą utrzymaniu statusu quo i szkodzą sądownictwu polskiemu  – powiedział poseł Zbigniew Gryglas. Polityk odniósł się w ten sposób do decyzji Sądu Najwyższego, który zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE trzech kolejnych pytań prejudycjalnych.

Przedstawiciele sądu pytają m.in. o przechodzenie sędziów w stan spoczynku. SN wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Poseł Zbigniew Gryglas uważa, że niedługo unijny trybunał będzie zasypany polskimi wnioskami. W jego ocenie jest to niebezpieczne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 – Ta materia reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest uregulowana w traktatach UE, więc Trybunał Sprawiedliwości prawdopodobnie orzeknie brak swojej właściwości, więc te działania sędziów służą utrzymaniu statusu quo i są działaniami, które szkodzą sądownictwu polskiemu – powiedział Zbigniew Gryglas.

Pierwszy raz przedstawiciele SN zwrócili się do unijnego trybunału na początku sierpnia. Sędziowie zawiesili wtedy także stosowanie trzech artykułów ustawy o SN, określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku.

 Komisja Europejska nie podjęła decyzji o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dziś o Polskiej reformie wymiaru sprawiedliwości dyskutowali unijni komisarze. Wcześniej docierały informacje, że Bruksela zdecyduje się na taki krok.

RIRM

drukuj