Kto możne wnioskować o założenie podsłuchu?

Sąd Najwyższy zbada, czy o zgodę na podsłuch może wnosić jedynie szef Komendy Głównej Policji, czy także jego zastępca.

Pytanie prawne zadał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Chodzi o wątpliwości, czy materiały z policyjnego podsłuchu, które były podstawą wyroku, mogły w ogóle być wykorzystane jako dowody w postępowaniu karnym.

O zgodę na taką formę kontroli operacyjnej wystąpił do odpowiedniego sądu zastępca Komendanta Głównego Policji.

Przepisy nigdy nie przyznają kompetencji zastępcom, a jedynie właściwemu organowi – mówi poseł Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.

– Jeśli z wnioskiem wystąpił zastępca, to jeśli nie miał upoważnienia, jeśli nie robił tego w imieniu organu głównego – komendanta policji – to podsłuch był nielegalny. Inny problem jest taki, że niestety PO za swoich rządów bardzo rozszerzyła i rozszerza w kolejnych regulacjach prawnych prawo do podsłuchiwania rozmów. Jak widzę, uprawnia coraz niższe organy do wnioskowania o takie podsłuchiwanie. To wszystko charakteryzuje bardzo dobrze państwo Platformy Obywatelskiej. Nieuprawnionych organów (coraz niższego szczebla) i zakres tych podsłuchów jest coraz większy – zauważa poseł Krystyna Pawłowicz.

Konstytucjonalista dodała, że w ostatnich latach wzrasta liczba podsłuchów zakładanych przez różne organy państwa. Ich liczba przekracza w Polsce milion – to pokazuje – jak powiedziała poseł – skalę inwigilacji społeczeństwa.

RIRM

drukuj