fot. PAP/Leszek Szymański

W SN ma być kontynuowane zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu

W Sądzie Najwyższym ma być kontynuowane zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu. Jego celem jest wyłonienie pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN.

To czwarty dzień obrad zgromadzenia, któremu przewodniczy p.o. I prezesa SN Kamil Zaradkiewicz. Zgodę na kandydowanie wyraziło na razie 10 osób. Część tzw. starych sędziów kwestionuje sposób prowadzenia obrad, podczas którego ma być wyłonione pięcioro kandydatów na pierwszego prezesa SN.

Sędzia Adam Tomczyński był pytany przez dziennikarzy, dlaczego nie ustalono porządku obrad zgromadzenia.

– Z ustawy wynika obowiązek wyboru 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. I to jest jedyny punkt obrad. Wszystkie inne czynności, które wynikają z ustawy i z regulaminu są czynnościami en passant do tego celu. Punkt zgromadzenia jest jeden – powiedział Adam Tomczyński.

Po odebraniu oświadczeń od wszystkich zgłoszonych osób, zgromadzenie może wysłuchać ewentualnych wystąpień kandydujących oraz odpowiedzi na skierowane do nich pytania. Następnie powinno się odbyć właściwe głosowanie wyłaniające pięciu kandydatów. Nie wiadomo jednak, czy głosowanie to będzie przeprowadzone już dziś.

Spośród kandydatów prezydent wskaże nowego pierwszego prezesa SN. Wraz z końcem kwietnia zakończyła się kadencja prof. Małgorzaty Gersdorf.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj