fot. PAP/Paweł Supernak

XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W parlamencie, z okazji Dnia Dziecka, trwa XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat przewodni sesji to: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. 

Zgromadzonych przywitała m.in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że obecny rząd chce budować szkołę nowoczesną, odpowiedzialną, która szanuje przeszłość i tradycję. Dodała, że uczeń powinien dobrze znać matematykę, informatykę, język obcy, historię jak i literaturę, ale nie tylko we fragmentach.

Plany ministerstwa przewidują także, że w każdej klasie znajdzie się tablica multimedialna i laptop z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Minister poinformowała również, że premier Beata Szydło powołała przy ministerstwie edukacji radę ds. młodzieży i dzieci.

– Ustalimy z marszałkami, jaka będzie procedura co najmniej jednego delegata z województwa i będziecie przy ministrze edukacji po to, żeby móc mieć siłę i móc się wypowiadać na tematy związane z systemem edukacji. Potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas. Zbudujmy nasze relacje na szacunku i odpowiedzialności. Na dzisiaj życzę dobrej dyskusji – powitała przybyłych minister Zalewska.

W spotkaniu bierze udział młodzież  zainteresowana działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczniowie ubiegający się o mandat posła mieli znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej.

Celem sesji jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – tłumaczy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– To jest trochę tak, jak z udziałem młodych ludzi w poznawaniu historii bezpośrednio w rozmaitych ważnych miejscach dla naszej przeszłości, dla naszego dziedzictwa. To samo dotyczy oczywiście parlamentu. Młodzi ludzie uczą się na różnych lekcjach o tym, na czym polega demokracja, na czym polega parlamentaryzm. Naszą ideą jest, żeby mogli się też naocznie przekonać, jak to właśnie jest, jak wygląda otoczenie, jak odbywają się obrady, jaki jest ceremoniał Sejmu. Stąd ten pomysł spotkań w parlamencie połączony także z taką, można powiedzieć, bezpośrednią lekcją udziału w takich właśnie obradach Sejmu młodych ludzi – mówi marszałek.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie, którzy przedstawili i zrealizowali najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Głównym organizatorem wydarzenia są Kancelaria Sejmu, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

RIRM

drukuj