W Sejmie o projekcie noweli dot. wzrostu minimalnej emerytury i renty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji prawa dotyczący wzrostu minimalnej emerytury i renty – powiedział w Sejmie wiceminister Marcin Zieleniecki.

Wiceszef resortu rodziny i pracy odpowiadał na pytania posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podwyżki najniższych rent i emerytur. Zaznaczył, że projekt nowelizacji znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

– Projekt zakłada podwyższenie kwot najniższych świadczeń emerytalnych jak również świadczeń rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, z kwoty 882 zł 56 gr do kwoty 1000 zł. Podobny mechanizm znajdzie zastosowanie do rent z tytuły częściowej niezdolności do pracy. Będzie to podwyżka z kwoty 676 zł 75 gr do kwoty 750 zł. Podobna operacja znajdzie zastosowanie do kwot rent socjalnych, które obecnie wynoszą 741 zł 35 gr i wzrosną do kwoty 840 zł – wyjaśnił wiceminister Marcin Zieleniecki.

Wiceminister podkreślił, że oprócz tych działań 1 marca 2017 r. zostanie przeprowadzona normalna, coroczna waloryzacja świadczeń. Na ten cel w budżecie zaplanowano 1,4 mld zł.

RIRM

drukuj