Wysoka oglądalność TV Trwam. Najnowsze badania europejskiego instytutu

Najnowsze badania Europejskiego Instytutu Studiów i Analiz potwierdzają wysoką oglądalność TV Trwam. Liczbę widzów naszej stacji szacuje się na ponad 9,5 mln osób.

Badanie zostało wykonane przez Europejski Instytut Studiów i Analiz w listopadzie 2015 r. i przeprowadzono na reprezentatywnie dobranej próbie mieszkańców Polski – 1265 osób. Badania wykazują, że co trzeci Polak ogląda TV Trwam. Odsetek badanych, którzy oglądają TV Trwam wyniósł 30 proc.. Liczbę widzów TV Trwam szacuje się na ponad 9,5 mln osób.

Wśród widzów naszej stacji dominują osoby, które oglądają tę stację codziennie lub prawie codziennie oraz kilka razy w tygodniu łącznie 67,2 proc. Szacuje się, że jest ich prawie 6 mln 400 tys. osób. Codziennie lub prawie codziennie TV Trwam ogląda ponad 3 mln 400 tys. osób.

Nasza stacja jest najchętniej oglądana porą wieczorową od godziny 20.00 do 24.00. Taką deklarację złożyło 63,5 proc. badanych. Połowa respondentów oglądała TV Trwam w godzinach 16.00 – 18.00. Chętnie nasza stacja jest także oglądania w godzinach 8.00 – 12.00. Przedstawione badania jak i wcześniejsze przeprowadzone przez Europejski Instytut Studiów i Analiz potwierdzają, że oglądalność TV Trwam utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie.


TV Trwam News/RIRM

drukuj