fot. PAP/Leszek Szymański

Wyrok TK ws. udziału pracowników w związkach zawodowych

Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok Trybunału oznacza, że zatrudnieni na „śmieciówkach” mogą należeć do związków zawodowych.

O zbadanie zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do Trybunału Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Sędzia Marek Zubik powiedział w uzasadnieniu, że „skoro konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać”.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ „Solidarność”, mówi, że  orzeczenie Trybunału sprzyja poszerzaniu swobód związkowych i w tym kierunku powinny iść także zmiany w prawie.

– Z dużą radością i satysfakcją przyjmujemy to orzeczenie Trybunału. Natomiast wynika z niego, że pewne formy wypierania stosunku pracy z naszego rynku pracy godzą w podstawowe prawa obywatelskie. Nie zmienia to także innego faktu, że ustawie o związkach zawodowych takim fundamentem członkostwa w związku, utworzenia związku, jest istnienie stosunku pracy. Dziś, kiedy patologia umów cywilnoprawnych zaczyna wypierać stosunek pracy, pojawiła się kwestia prawa osób nie mających stosunku pracy. Mam wrażenie, że w ślad za tym powinna pójść nowelizacja ustawy o związkach zawodowych – podkreślił Janusz Śniadek.

Obecnie w ustawie o związkach zawodowych definicja pracownika jest zawężona do zapisu zawartego w przepisach Kodeksu pracy. Przez to polskie prawo pozwala zakładać i wstępować do związków zawodowych jedynie pracownikom zatrudnionym na etatach.

Zdaniem OPZZ liczba osób, które teoretycznie mogłyby być zainteresowane zrzeszaniem się, a do tej pory nie miały takiej możliwości, przekracza 3 mln zatrudnionych.

RIRM

drukuj