PiS: pakt fiskalny ogranicza uprawnienia narodu i władz

PiS ma gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie paktu fiskalnego. Posłowie uważają, że pakt ogranicza kompetencje Sejmu i rządu oraz ingeruje w uprawnienia narodu wynikające z konstytucji. Skarga ma trafić do Trybunału w przyszłym tygodniu. 

Prezydent pod koniec lipca ratyfikował Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – tzw. pakt fiskalny. Został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw w miniony wtorek.

PiS we wniosku do TK wskazuje na niezgodność paktu z kilkunastoma artykułami, w tym z art. 2 konstytucji, według którego „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

W opinii PiS Traktat jest też niezgodny z art. 1 – „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” i art. 4 mówiącym, że „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu” oraz że „naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

To są zarzuty najwyższej rangi. Pakt fiskalny w sposób arbitralny zakłada ograniczenie decydowania przez państwo o własnym budżecie, podatkach, finansach. Wymaga implementacji do prawa krajowego, z sugestią, że ma to być implementacja w randze konstytucyjnej, przepisów zewnętrznych. To zmienia relacje między polskim ustrojem, konstytucją, prawem krajowym a prawem zewnętrznym – powiedział poseł PiS Krzysztof Szczerski.
Najważniejsze kompetencje organów państwa nie mogą być przekazywane pod jakąkolwiek zewnętrzną kontrolę. To stanowi o tożsamości konstytucyjnej państwa – dodał.

W opinii PiS pakt narusza również artykuły konstytucji z rozdziału „Finanse Publiczne” m.in. dotyczące budżetu. PiS chce ponadto, aby Trybunał rozstrzygnął w jaki sposób Polska można się wiązać paktem, który będzie obowiązywał tylko w części do czasu przystąpienia naszego kraju do strefy euro.

PAP/RIRM 

drukuj