fot. PAP/Leszek Szymański

PiS: podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli priorytetem polityki oświatowej

Podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki oświatowej państwa – mówiła poseł Teresa Wargocka (PiS) podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, wprowadzającej od 1 września podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

„Reforma systemu edukacji rozpoczęta 1 września 2017 r. przebiega zgodnie z przyjętymi i wprowadzonymi prawem założeniami” – powiedziała Teresa Wargocka.

„W reformie edukacji, w tej dużej zmianie dbaliśmy zawsze o nauczycieli” – podkreśliła.

Jak mówiła, w ustawie Prawo oświatowe wprowadzono m.in. rozwiązania, które z mocy ustawy chroniły ich stosunek pracy.

„Reformie organizacyjnej systemu oświaty towarzyszyła troska o poziom wynagrodzeń nauczycieli” – zaznaczyła była wiceminister edukacji.

„W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat wypłacono waloryzację wynagrodzeń nauczycieli, a od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenie wzrosło o 5,35 proc. Zaplanowano kolejne 5-procentowe podwyżki na styczeń 2019 i styczeń 2020 r.” – mówiła Teresa Wargocka.

„Tak jak państwo posłowie wiecie, podwyżka zaplanowana na 2020 r. zostanie dzięki tej ustawie wypłacona od 1 września tego roku. W ciągu 15 miesięcy wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 21 proc.” – poinformowała.

„Zawód nauczyciela należy do tych zawodów, którego przedstawicieli cechuje świadomość służby społecznej, swoiste powołanie, pełni kluczową rolę w przygotowaniu młodego pokolenia do pełnienia ról obywatelskich, zawodowych i rodzinnych, wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych i predyspozycji osobowościowych” – podkreśliła Teresa Wargocka.

Dlatego – jak zaznaczyła – podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki oświatowej państwa.

„W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia” – dodała.

„Nauczyciele oczekują wyższych pensji i jest to zrozumiałe, ale oczekują też bardziej sprawiedliwego systemu wynagradzania, systemu, który uwzględnia specyfikę i wielość zadań, jakie nauczyciele mają do spełnienia w systemie edukacji” – zaznaczyła poseł PiS.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela złożyli w ubiegłym tygodniu w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

Projekt jest realizacją porozumienia zawartego 7 kwietnia tego roku przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z nim, od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

PAP/RIRM

drukuj