Wpisy

Górnicze związki zawodowe spotkają się dzisiaj z przedstawicielami rządu w sprawie przyszłości polskich kopalń

Dziś w Katowicach odbędą się kolejne rozmowy górniczych związków zawodowych z przedstawicielami rządu o przyszłości polskich kopalń. Ich celem jest wypracowanie umowy społecznej określającej proces wygaszania kopalń i transformacji Górnego Śląska. Poprzednie spotkanie odbyło się 25 stycznia bieżącego roku.

Warszawa: Zakończyła się pikieta związków zawodowych pracowników kopalń, elektrowni i spółek PGE S.A.

Zakończyła się pikieta związków zawodowych Pracowników Kopalń, Elektrowni i Spółek zależnych PGE SA. Podczas pikiety związkowcy złożyli petycje ze swoimi żądaniami w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w Polskiej Grupie Energetycznej. Pikietujący domagają się m.in. koncesji na wydobywanie węgla brunatnego.