Wpisy

Warszawa: Zakończyła się pikieta związków zawodowych pracowników kopalń, elektrowni i spółek PGE S.A.

Zakończyła się pikieta związków zawodowych Pracowników Kopalń, Elektrowni i Spółek zależnych PGE SA. Podczas pikiety związkowcy złożyli petycje ze swoimi żądaniami w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w Polskiej Grupie Energetycznej. Pikietujący domagają się m.in. koncesji na wydobywanie węgla brunatnego.