Wyniki konkursu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Protokół posiedzenia Komisji Konkursu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach tematycznych:

1. Inspiracje biblijne w literaturze polskiej.

2. Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. Jestem dumny, że jestem Polakiem.

Konkurs skierowany był do trzech grup wiekowych:

– dzieci (przedszkole i szkoła podstawowa)

– dzieci i młodzież (od 13 do 18 lat)

– młodzież i studenci (do 35 lat).

Prace obejmowały różne formy twórczości – wiersz, esej, felieton, film, piosenka, rysunek, obraz, rzeźba.

Komisja w składzie:

1. Szymon Cieślar – przewodniczący

2. Maria Fedorowicz

3. Mariola Kowalczyk

4. Jolanta Załuba

oceniła nadesłane prace pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, a także uwzględniając merytoryczny i artystyczny wymiar prac konkursowych. W pierwszej i drugiej kategorii tematycznej przyznano po 1 nagrodzie, w trzeciej kategorii tematycznej przyznano (w zależności od wybranej formy pracy) po dwie nagrody w pierwszej i drugiej grupie wiekowej.

Ustalono, co następuje:

W 1. kategorii tematycznej: Inspiracje biblijne w literaturze polskiej:

Nagrodę otrzymała:

W 2. grupie wiekowej – wiersz – Marcelina Koncewicz, Tęgoborze

W 2. kategorii tematycznej: Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II:

Nagrody otrzymali:

W 2. grupie wiekowej – wiersz – Marcelina Koncewicz, Tęgoborze

W 3. grupie wiekowej – praca – Dk. Maciej Koczaj TChr, WSD TChr

 

W 3. kategorii tematycznej: Jestem dumny, że jestem Polakiem:

Nagrody otrzymali:

– w 1. grupie wiekowej – esej – Dawid Makarczyk, Warszawa

wiersz – Agnieszka Borkowska, Gdynia

wyróżnienia

wiersz – Zosia Sudewicz, Biała Podlaska

Mateusz Machaliński, Szczecin;

Łukasz Machaliński, Szczecin;

W 2. grupie wiekowej – esej – Weronika Kępa, Bełchatów

wiersz – Marta Dziewulska, Lipowo

piosenka – Alicja Habza „Polska To Właśnie”

wyróżnienie

esej – Aleksandra Dudyk, Biała Podlaska

komiks – Bartłomiej Degórski, Gniezno

wiersz – Estera Mocarska, Goździków

W 3. grupie wiekowej – wiersz – Dominik Oleski, Parzęczew

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Mariola Kowalczyk

* * *

Wyróżnione Zespoły Folklorystyczne:

Dziecięcy Zespół ABRAKADABRA, Mielec

Zespół MAŁE ROŻNOWIOKI, Rożnów

Zespół ZIEMIA BESKIDZKA, Wilkowice

* * *

PRACE PLASTYCZNE – OPIS:

NUMERY ZDJĘĆ 1-9:

I miejsce w kategorii przedszkole-szkoła podstawowa:

Dzieci z Kółka Plastycznego przy par. św. Filipa i Jakuba w Mystkowie:

NR 1 –  Słaby, l. 6

NR 2 – Dorota Góra, l. 10

NR 3 – Iwona Szczurek, l. 10

NR 4 – Julia Słaby, l. 9

NR 5 – Anna Pazgan, l. 10

NR 6 – Magdalena Kiełbasa, l. 8

NR 7 – Kacper Kiełbasa, l. 9

NR 8 I NR 9 – WSPÓLNE ZDJĘCIA WSZYSTKICH PRAC

Opiekun: Bernarda Stolarska

NUMER 10:

Wyróżnienie w kategorii przedszkole-szkoła podstawowa:

Różańcowa Armia Pana z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku

Praca pt.: „I ślubuję Ci, Polsko, miłość”

Martyna Kortas, l. 11

Mateusz Wolszon, l. 8

Mikołaj Wolszon, l. 9

Sebastian Wolszon, l. 10

Krzysztof Kort, l. 9

Karol Kort, l. 10

Izabela Thrun, l. 11

Weronika Goyke, l. 11

Opiekunowie: Ks. Michał Staniszewski, Halina Świątecka, Anita Goyke

NUMER 11:

I miejsce w kategorii 13-18 lat:

Eliza Wrona, l. 15

NUMER 12A-12F:

Wyróżnienie w kategorii przedszkole-szkoła podstawowa:

Justyna Kot, l. 10

drukuj