UWAGA! Fundacja „Nasza Przyszłość” organizuje konkurs promujący polską kulturę

Fundacja „Nasza Przyszłość” dzięki otrzymanym środkom z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizuje koncert i trzy konkursy promujące polską kulturę – informuje o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja.

– Dzięki ofiarności wielu zatroskanych o dobro Polski rodaków „Fundacja Nasza Przyszłość” może teraz jeszcze mocniej pomagać utalentowanej młodzieży rozwijać jej talenty, a także przyczyniać się do propagowania i rozwoju polskiej kultury m.in. pomagając zrealizować film o bł. Karolinie Kózkównie „Zerwany kłos”, organizując konkursy: „Jestem dumny, że jestem Polakiem”, „Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Jana Pawła II”, „Inspiracje biblijne w kulturze polskiej, w literaturze, muzyce, sztuce” – mówi w radiowym komunikacie Dyrektor Radia Maryja.

***

Drodzy Przyjaciele, kochana Rodzino Radia Maryja!

Wszyscy mamy świadomość ogromnej potrzeby kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w duchu kultury i tradycji narodowej. Pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili w tym pomóc i przekazali 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na Fundację „Nasza Przyszłość”, jako organizację pożytku publicznego.

Wypełniliście państwo odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT i wpisaliście numer KRS 0000091141 oraz kwotę 1 % podatku.

Proszę Państwa, z tych pieniędzy – ktoś by powiedział, niejednokrotnie bardzo małych groszy – powstała suma, dzięki której mogliśmy już przyznać studentom stypendia na czesne, akademik czy wyżywienie. Oczywiście studentom biedniejszym, ale pilnym i dobrym. Z tej kwoty pomogliśmy w zorganizowaniu warsztatów „Zrozumieć media, politykę, kulturę”. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 30 tys. uczniów od ostatniej klasy gimnazjum do klas maturalnych. Dzięki temu była też i jest pomoc w organizacji sympozjów i konferencji naukowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pomoc w profesjonalnej realizacji filmu o bł. Karolinie Kózkównie „Zerwany kłos”, pomoc w tworzeniu studia internetowej telewizji młodzieżowej. Zorganizowaliśmy też paczki na Boże Narodzenie dla wylosowanych domów dziecka i seniora. Najwięcej jednak paczek przygotowaliśmy dla hospicjów, także dla dzieci.

Proszę Państwa, to tylko niektóre sprawy. Planujemy dalej i zapraszamy do współtworzenia. Otóż pierwsze: zapraszamy zespoły folklorystyczne promujące polską kulturę. Zorganizujemy koncert, a jeśli zajdzie potrzeba, to nawet festiwal. Tak zwane demo prosimy wysyłać na DVD do 28 lutego 2016 roku. Planujemy też zorganizowanie konkursu. Pierwszy pt. „Jestem dumny, że jestem Polakiem”. Drugi: „Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Jana Pawła II”. Trzeci: „Inspiracje biblijne w kulturze polskiej, w literaturze, muzyce, sztuce”. Wszystkie te konkursy będą odbywać się w trzech kategoriach, jak również konkurs zespołów folklorystycznych. Pierwsza kategoria to dzieci i szkoła podstawowa. Druga kategoria to młodzież gimnazjalna, aż do matury. Trzecia obejmuje studentów. W tych trzech konkursach należy do wyboru: napisać na ten temat esej lub nakręcić pięciominutowy film, zrobiony przez startujących w konkursie, własny utwór muzyczny, albo swoją poezję.

Wszystko to przesyłamy do 28 lutego 2016 roku do Fundacji „Nasza Przyszłość” w Warszawie na adres:

Fundacja „Nasza Przyszłość”

ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

Dziękujemy jeszcze raz za wspieranie tego dzieła kształcenia i wychowania młodzieży w duchu kultury i tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy za dotychczasowe ofiarowanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym PIT. Numer KRS: 0000091141.

Polecamy się Państwu na przyszłość w najnowszych zeznaniach podatkowych. Razem możemy uczynić wiele. Oczywiście z tego funduszu, który otrzymaliśmy od Państwa, będziemy robić następne sprawy. Teatr młodzieżowy z polskimi sztukami, polską kulturą i inne bardzo ważne dla wychowania dzieła.

Kiedyś Pan Jezus powie nam na sądzie ostatecznym: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili”. Czynić dla dzieci i młodzieży – dla wychowania i kształcenia. Właściwe wychowanie – to jest przyszłość.

Bóg zapłać za zrozumienie i za współpracę.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

drukuj