Do 15 maja można zgłaszać udział w konkursach dla dzieci i młodzieży

Fundacja Nasza Przyszłość, wsparta środkami z 1%, organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja. Konkursy mają na celu promowanie polskiej kultury i historii. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału, rozwijania swoich zainteresowań i wykazania się wiedzą.

Dzieci i młodzież może wziąć udział w Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych. Jego celem jest kultywowanie tradycji, a także stworzenie możliwości jej poznania i obcowania z nią. Ponadto jest on prezentacją dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych oraz popularyzacją muzyki ludowej. Uczestnicy Festiwalu będą mogli wymieniać się własnym doświadczeniem artystycznym.

Festiwal zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

– dzieci (przedszkole – szkoła podstawowa),
– dzieci i młodzież od 13. do 18. lat (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne),
– młodzież i studenci – do 35 lat,
– zespoły mieszane (przedszkole – studenci do 35 lat).

Nagrodą  jest możliwość nagrania profesjonalnego teledysku w studiach Radia Maryja i telewizji TRWAM.

Fundacja Nasza Przyszłość przygotowała także konkursy tematyczne pod nazwą „Konkurs Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej”. Celem Konkursu jest upowszechnianie polskiej tradycji i kultury oraz promowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży. Ponadto wspieranie ekspresji twórczej, pobudzanie wrażliwości, a także odkrywanie i promowanie osób utalentowanych.

Do wyboru są trzy możliwości:

„Inspiracje biblijne w literaturze i kulturze polskiej”,
„Ojczyzna – Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II”,
„Jestem dumny, że jestem Polakiem”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

– dzieci (przedszkole – szkoła podstawowa),
– dzieci i młodzież od 13. do 18. lat (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne),
– młodzież i studenci – do 35 lat.

Pracą może być dowolny przejaw twórczości dotyczący wybranej kategorii tematycznej, np.: wiersz, esej, felieton, film, piosenka, rysunek, obraz, rzeźba.

Nagrodą w Konkursie jest promocja twórczości laureatów Konkursu polegająca na prezentacji/omówieniu ich Prac w prasie: miesięczniku „W naszej Rodzinie” i „Naszym Dzienniku” oraz Radiu Maryja i TV TRWAM.

Uroczyste przedstawienie laureatów odbędzie się podczas Koncertu Galowego. Wszystkim laureatom zapewnione będą nocleg i wyżywienie.

Ze względu na duże zainteresowanie Konkursami przedłużamy termin zgłoszeń do 15 maja 2016 roku.

Zgłoszenia przesyłajcie na adres:
Fundacja Nasza Przyszłość
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa.
Na pytania odpowiada o. Grzegorz Woś CSsR:
o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich do udziału! Promujmy kulturę naszego kraju i jego regionów, rozwijajmy swoje zainteresowania i wiedzę o Polsce!

RIRM

drukuj