Biskupi Aleppo w Syrii: uczestniczymy w męce Chrystusa

Biskupi sześciu syryjskich diecezji katolickich różnych obrządków mających siedzibę w Aleppo zwrócili się ze słowami pociechy i nadziei do swych wiernych, nieustannie doświadczanych tam atakami w związku ze wznowieniem konfliktu.

Zachęcając ich, by wzorem licznych świętych i męczenników łączyli swe  cierpienia z męką Chrystusa, hierarchowie wyrażają nadzieję, że przyczynią się one do pokoju w Syrii i do ocalenia ich miasta.

Biskupi Aleppo apelują  „do sumień tych, którzy planują i prowadzą tę wojnę”. Błagają o jej zaprzestanie przez wzgląd na „miłość Bożą i miłosierdzie względem ludzi”, na „wznoszące się ku Bogu wołanie krwi dzieci i męczenników” oraz na „łzy matek w żałobie”.

W obliczu śmierci i przemocy, w których pogrążone jest to miasto, starają się spojrzeć po chrześcijańsku na cierpienia swych wiernych, jak i wszystkich mieszkańców. Odrzucają ich wykorzystywanie ideologiczne, czy dla kampanii kulturowo-politycznych. Wzywają wszystkich, by „nie dali się zwyciężyć smutkowi i desperacji”, wyrażając przekonanie, że przez udział w męce Chrystusa cierpienia chrześcijan z Aleppo ukażą całemu światu, jak dokonuje się w historii tajemnica zbawienia głoszonego przez Ewangelię.

Pasterze Kościoła katolickiego odnawiają przy tej okazji poświęcenie Aleppo Niepokalanemu Sercu Maryi. Przypominając, że maj to miesiąc maryjny, zachęcają katolików do modlitwy różańcowej o pokój w Syrii i za ich miasto.

Radio Watykańskie

drukuj