Wspólna Polityka Rolna z perspektywy nowych krajów członkowskich

W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2009-2013 w nowych krajach członkowskich. Swoje spostrzeżenia i uwagi zaprezentowali przedstawiciele Węgier, Łotwy, Rumunii oraz Polski.

O polskich doświadczeniach opowiadał m.in. prof. Andrzej Czyżewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swoim referacie zaprezentował ogólny wpływ polityki rolnej na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce i wskazał główne elementy, na których skupiło się działanie WPR, czyli m.in.: wzrost konkurencyjności na rynku, ograniczenie nadwyżek żywności oraz zmniejszenie kosztów produkcji.

„Wieś wytwarza dobra, które nie są wyceniane” i wskazywał na istotny problem, jakim jest utrata zysków rolników wytwarzających surowce żywnościowe na rzecz pośredników i sprzedawców.

Ekonomia rolna powinna polegać na wprowadzeniu do rachunku samoistnej wartości ziemi, którą znają różni przedstawiciele gałęzi gospodarczych, ale niekoniecznie rolnicy – wskazywał prof. Czyżewski.

Zdaniem Janusza Wojciechowskiego wysłuchanie było ważnym wydarzeniem, które umożliwiło nowym krajom członkowskim przedstawienie swoich refleksji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.

To bardzo ciekawa i potrzebna debata. Okazja do „wykrzyczenia” krzywdy rolników w nowych krajach członkowskich, którzy są dyskryminowani nierównością dopłat bezpośrednich – mówił Janusz Wojciechowski.
W starych krajach Unii, gdzie dopłaty są stosunkowo wysokie, praktycznie nie ma nieużytków a w innych krajach, gdzie dopłaty są 2-3 razy niższe, miliony hektarów leżą odłogiem, bo uprawa się nie opłaca. Sprawiedliwe wyrównanie poziomu dopłat powinno być priorytetem dla nowych państw członkowskich, w tym dla Polski – dodał Wojciechowski.

Europoseł podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie walczy w Parlamencie Europejskim o pełne wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników i ma w tej walce całkowite poparcie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

 EKR/RIRM

drukuj