Nieformalne spotkanie unijnych ministrów w Rydze

W stolicy Łotwy, przewodniczącej obecnie Unii Europejskiej, odbędzie się nieformalne spotkanie eurogrupy i ministrów finansów całej Unii, poświęcone w większości rozmowom między Grecją a jej pożyczkodawcami. Na konkretne ustalenia można liczyć najwcześniej na następnym posiedzeniu, które odbędzie się 11 maja.

Z końcem czerwca wygasa program ratunkowy dla Grecji. Zgodnie z ustaleniami eurogrupy do końca kwietnia grecki rząd ma uzgodnić z wierzycielami pełną listę reform i w zamian otrzymać zablokowaną ostatnią transzę pomocy wartą ponad 7 miliardów euro.

Zmianom mają dotyczyć redukcji emerytur, liberalizacji rynku pracy, zmian w prawie podatkowym, skuteczniejszego ściągania należności podatkowych oraz postępów w kwestii wstrzymanego w styczniu procesu prywatyzacyjnego.

Jeśli Grecja nie otrzyma kolejnej transzy pomocowej grozi jej niewypłacalność. Bez zastrzyku gotówki Ateny zdołają zapewnić sobie finansowanie do czerwca włącznie, ale nie będą w stanie wywiązać się z przypadających na lipiec i sierpień zobowiązań wobec Europejskiego Banku Centralnego.


TV Trwam News

drukuj