fot. PAP/Leszek Szymański

Wolne niedziele zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Postanowił jednak o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz określono od niego wyjątki.

Ustawa, która wprowadziła zakaz niedzielnego handlu dla większości placówek obowiązuje od 1 marca 2018 r. Wniosek w sprawie konstytucyjności tych przepisów w 2018 r. do TK złożyła Konfederacja Lewiatan. We wniosku tym zaskarżone zostały cztery przepisy ustawy. Dziś Trybunał wydał decyzję w tej sprawie.

– Art. 3 pkt 7 i art. 18 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 poz. 936) są zgodne z art. 2 Konstytucji RP. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów – oznajmił Jarosław Wyrembak, przewodniczący składu orzekającego.

Konstytucyjne jest określone w ustawie pojęcie wykonywania pracy w niedzielę jako wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę, a godziną 24 w niedzielę. Za konstytucyjne uznano też vacatio legis przepisów. Zadowolenia z orzeczenia nie kryje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

– To pokazało, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Teraz czas na jej uszczelnienie. Dzisiaj prosiliśmy panią marszałek o to, żeby odbyło się to w jak najszybszym trybie (…). Chodzi o ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i doprecyzowanie, co to jest „przeważająca działalność”. W tej chwili są sklepy spożywcze monopolowe, są sklepy dyskontowe, gdzie przymuszają ludzi do pracy w niedzielę pod szyldem placówki pocztowej. Jest to skandal – powiedział Afred Bujara.

Ryszard Jaśkowski, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, zwraca uwagę, że niewiele sklepów stosuje się dziś do ustawy.

– My jako już nieliczni nie zmuszamy pracowników do pracy w niedzielę.  Staramy się wspólnie z panem przewodniczącym wyprostować te kwestie. Skandalem było już, że Poczta Polska podpisała umowę z największą siecią handlową – która zdominowała polski handel – umowę o świadczeniu usług pocztowych. To już pokazuje patologię tej całej ustawy – wyjaśnił Ryszard Jaśkowski.

TV Trwam News

drukuj