fot. flickr.com

Warszawa: pikieta przeciwko konwencji przemocowej

Dzisiaj o godz. 14.00 przed pałacem prezydenckim odbędzie się pikieta wzywająca Bronisława Komorowskiego do nieratyfikowania kontrowersyjnej konwencji Rady Europy, która pod pretekstem walki z przemocą, wprowadza do polskiego prawa elementy szkodliwej ideologii gender.

Prezydent Bronisław Komorowski – mimo wielu głosów sprzeciwu – podpisał ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Konwencji Rady Europy. Tym samym – jak podkreślają posłowie opozycji – upada mit prezydenta Komorowskiego jako człowieka o poglądach konserwatywnych.

Swoje dalsze kroki co do podpisania dokumentu głowa państwa ma podjąć bezzwłocznie po analizie prawnej. Wiele środowisk – zarówno kościelnych – na czele z Konferencją Episkopatu Polski – jak i świeckich, wzywa prezydenta do nieratyfikowania dokumentu, który pod zgubną nazwą wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcia mające na celu destrukcję podstawowych wartości.

– Celem tej konwencji – jak już wielokrotnie mówiliśmy – jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego koncepcji płci społeczno-kulturowej. Koncepcja ta ma służyć destrukcji takich instytucji i wartości jak religia katolicka, rodzina, kultura i tradycja narodowa. Konwencja ta jest przede wszystkim sprzeczna z zapisami i wartościami polskiej konstytucji, dlatego powinna być odrzucona i dlatego wzywamy prezydenta do nieratyfikowania tej konwencji – powiedział dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Prawicy RP.

Organizatorem akcji jest Prawica Rzeczpospolitej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj